Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fastighet

Annons:

”ALLA SKA BEHANDLAS LIKA”

Wallenbergs toa-problem

Marcus Wallenberg och hans hustru vill bygga 23 nya skärgårdsvillor. Men har redan stött på patrull.

Avloppsförslaget
• Avloppsförsörjningen ska lösas med ett biologiskt-kemiskt reningsverk av typen Topas med inbyggt sandfilter.

• Reningsverket efterbehandlar det renade avloppsvattnet med hjälp av UV-ljus.

• Renat avloppsvatten släpps på djupt vatten öster om Aspön. Bortledning sker i tät ledning via specialanpassat borrhål och en helsvetsad PEM-slang.

• Slamhanteringen sker i en lokalt anlagd vassbädd.

• Slutprodukten kan efter kompostering användas som jordförbättring av de boende på området.
Vattenförslaget
• Det finns 17 stycken brunnar på Aspön med djupen mellan 25 och 61 meter och vattenmängder mellan 30 och 1.800 liter per timme.

• Vattentillgången bedöms vara tillräcklig även för de obebyggda fastigheterna.

• En undersökning ska även göras om det går att ta grundvatten från sand- och gruslager.

• Vattenförsörjningen kan kompletteras med avsaltat havsvatten. Ett duplikatsystem anläggs så att grundvatten endast används till dryck och matlagning.
I början av året skickade Marcus Wallenberg och hans hustru Fanny Sachs in sina byggplaner till Haninge kommun via en anlitad arkitekt. Men Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund samt Länsstyrelsen har redan satt käppar i hjulen för planerna.

– På de handlingar som finns inne nu går det inte att bevilja ett bygglov, säger Peter Olevik Dunder, ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Haninge.

Paret Wallenberg-Sachs vill bygga 23 fritidshus på tre större fastigheter på Aspö, varav 15 av husen ska byggas direkt på stranden. Familjen har ägt fastigheten i 50 år men det är först nu som byggplanerna initierats.

Det som nu hindrar byggplanerna är behovet av att dra in vatten och avlopp till hushållen. Aspö saknar idag VA-anläggning och ligger i ett skärgårdsområde där natur- och kulturvärden anses utgöra ett riksintresse.

Wallenbergs anlitade arkitekt har lagt fram en rad förslag för kommunen hur vatten- och avloppsfrågan kan lösas. Men kommunen är inte nöjd med förslagen.

– Vatten- och avlopp måste fortfarande lösas med de regelverk som finns. Vi kan ju inte bevilja bygglov om de inte kan presentera en godtagbar vatten- och avloppslösning, säger Peter Olevik Dunder.

Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund motsätter sig Wallenbergs förslag och hänvisar till en tidigare dom i Miljödomstolen som säger att utsläppen till sjöar, vattendrag och kustvatten ska minskas i enlighet med riksdagens beslutade miljökvalitetsmål ”Ingen övergödning”.

Förbundet skriver även i ett remissyttrande att de övriga ägarna till fastigheter på ön inte har fått tillstånd till en vattentoalett. Om det nya området skulle tillåtas ha en VA-anläggning kopplat till minireningsverk är risken stor att även befintliga fastighetsägare vill ha det.

”Ytterligare en utgångspunkt är att alla ska behandlas lika”, skriver förbundet.

Förbundet skriver även att det finns en risk för vattenbrist, saltvatteninträngning och en slamtömningsproblematik om byggnationen tillåts.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
– De övriga boende som jag vet har torrtoaletter, säger Peter Olevik Dunder.

En sådan lösning har dock inte Wallenbergs lämnat in som förslag i samband med bygglovsansökan.

Även Länsstyrelsen och enheten för naturvård har fått tillfälle att yttra sig kring Wallenbergs byggplaner. Enheten konstaterar att ”ny bebyggelse på den platsen inte skulle vara lämplig” och hänvisar till miljöbalken som säger att dessa områden ska främja främst turismens och friluftslivets intressen. Endast kompletteringar på befinlig bebyggelse får göras, enligt Länsstyrelsen.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: