Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Juridik

Annons:

VÄNTAR PÅ PRÖVNINGSTILLSTÅND

Viklund och Persson i advokattrubbel

Affärsmannen Hans Viklund och hans kompanjon Magnus Persson bråkar med Högsta domstolen om sina offentliga försvarare.

Den kontroversielle affärsmannen Hans Viklund och hans medåtalade kollega Magnus Persson dömdes till 3 respektive 2,5 års fängelse av Svea Hovrätt i november. Nu bill båda byta försvarare men har stött på patrull.

Magnus Persson var först ut och bad om att hans offentliga försvarare Ingegerd Ek skulle entledigas. Han uppger att målet är ”synnerligen omfattande” och att ”det har med all tydlighet konstaterats att advokat Ek inte haft förmåga att hantera materialet på rätt sätt”.

Han förklarar att deras genomgripande strategi under tings- och hovrättsförhandlingarna har varit att vare sig kalla några vittnen, eller presentera egna utredningar. Han skulle dessutom vara så ”fåordig som möjlig under förhören eftersom åklagaren har den fulla bevisbördan”. Strategin fungerade bevisligen inte.

Nu vill Magnus Persson ha en ny försvarare som kan gå igenom förundersökningen på 5.000 sidor. Han pekar på att han har engagerat ett antal advokater som tittat på hovrättsdomen och att deras synpunkt är att det finns flera delar som har betydelse för rättstillämpningen och därför bör målet prövas av HD.

Han hänvisar även till att materialet i målet är så pass komplext att det är få advokater i Sverige som klarar av att hantera detta. Magnus Persson har dock sålt en lägenhet på Östermalm för att kunna alita en privat försvarare med rätt kompetens.

Men han har inte haft någon framgång. Han förklarar att han har kontaktat flera stycken men att alla är upptagna med andra mål.

Högsta domstolen har samtidigt avslagit hans yrkande om att entlediga advokat Ingegerd Ek.

Hans Viklund har inte varit sämre än att han också begärt att hans advokat Gustaf Ljungström ska entledigas. Han hänvisar bland annat till ett mejl där försvararen uppger att han ”redan lagt ned mycket mer arbete på detta än vad jag kan få betalt för”.

Hans Viklund skriver i en skrift till HD att Gustaf Ljungström varken har arbetat med överklagandet eller granskat det utredningsmateral som Magnus Persson har kompletterat till förundersökningen.

”Skälet är enligt advokat Ljungström att han endast fått betalt för några timmars arbete och kan enligt praxis inte erhålla betalt för det arbete som krävs...”

Hans Viklund uppger att han erbjudit Gustaf Ljungström att han kan betala honom privat men fått svaret att det strider mot regelverket.

Hans Viklund poängterar att Gustaf Ljungström har tidigare fått betalt via allmänna medel för nedlagt arbete ”som väsentligt överstiger 1000-timmar” under perioden mars till oktober 2011 när målet prövades av Stockholms tingsrätt och Svea Hovrätt.

Gustaf Ljungström har nu istället gett förslaget att Hans Viklund själv ska lämna in ett överklagande och har erbjudit sig att läsa igenom det och lämna synpunkter innan det skickas till HD. Hans Viklund uppger dock att han varken har hälsa eller kompetens för att göra detta själv.

Inte heller Hans Viklund har framgång hos Högsta domstolen som avslagit hans begäran att entlediga Gustaf Ljungström från målet.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Gustaf Ljungström har då själv vänt sig till HD i ett försök att ändra domstolens beslut.

”Efter att vid upprepade tillfällen ha diskuterat överklagandet med min klient har det visat sig att vi har helt olika uppfattningar om hur det skall utformas och jag ser ingen möjlighet att vi ska komma överens i denna fråga”, skriver han och poängterar att det blir omöjligt för honom att utveckla grunder för överklagandet.

Högsta domstolen avslog dock även detta yrkande.

Gustaf Ljungström har avböjt att kommentera turerna kring försvaret.

Realtid.se söker Ingegerd Ek för en kommentar.

Högsta domstolen har ännu inte meddelat prövningstillstånd.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: