Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Juridik

Annons:

svea_hovratt_pressPatrik-Sv.jpg

Foto: Patrik Svedberg

Utredare ska se över nämndemannasystemet

Målet är att skapa ett modernt system som ska leda till att allmänheten får större förtroende för domstolarna.

Lagmannen Inger Söderholm har fått uppdraget som särskild utredare av Regeringen. Målet är att skapa ett modernt nämndemannasystem.

Den senaste översynen av systemet gjordes för tio år sedan.

I regeringens direktiv står det att nämndemännen ska vara allmänhetens representanter och spegla sammansättningen av befolkningen i fråga om ålder, kön och etnisk bakgrund. Men i en rapport från 2011 konstaterade domstolsverket att nämndemännen är betydligt äldre än ett genomsnitt av befolkningen.

Under senare år har det även lyfts fram en hel del kritik när det gäller rekryteringen och lämplighetskontrollen. Detta är en av anledningarna till att denna utredning ska göras.

I direktivet står det att det är ”angeläget att genomföra en översyn av nämndemannasystemet med den övergripande målsättningen att skapa ett modernt system som även i framtiden kan bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna. Översynen bör inriktas på rekryteringsförfarandet, villkoren för uppdraget, informationen till och grundutbildningen av nämndemän, reglerna om entledigande och avstängning samt frågan om i vilka mål och domstolsinstanser nämndemän bör delta”.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
I dag finns det cirka 8.600 nämndemän, varav cirka 60 procent tjänstgör i tingsrätt och cirka 30 procent tjänstgör i förvaltningsrätt. Nämndemännen medverkar i över 100.000 domstolsavgöranden per år.

Kostnaderna för nämndemannasystemet har ökat under senare år och uppgår för närvarande till drygt 150 miljoner kronor. Därtill kommer kostnader för administration av nämndemannasystemet hos domstolarna och Domstolsverket.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2013 och kommande förändringar av regelverket planeras att vara genomförda till nämndemannavalen 2014.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: