Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Portföljförändringar i Transferator

Den europeiska skuldkrisen har lett till direkta och indirekta effekter för Transferator.

I dag meddelar Transferator att riskkapitalbolaget har gjort vissa förändringar i sin portfölj. Bland annat har bolaget avvecklat sitt innehav i Mediaprovider med förlust.

”Mediaprovider har under 2011 fortsatt att underprestera och Transferators syn på hur man bör lösa Mediaproviders finansiella situation och organisation gick inte att förena med ledningens syn och villkor. Mot denna bakgrund har Transferator valt att avveckla sitt ägande i sin helhet”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Transferator meddelar även att bolaget har ökat sin ägarandel till 22,2 procent i Biosensor Applications. Vidare har Transferator förvärvat 50.694 C-aktier i Biosensor från Gylling Invest, motsvarande 51,6 procent av samtliga utgivna C-aktier i företaget.

I bolagets årsrapport som blev offenlig på hemsidan i går talar vd Jacob Johansson om ett tungt år där den europeiska skuldkrisen har lett till direkta och indirekta effekter för Transferator.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
”Direkta effekter i form av värdefall på våra listade innehav men också indirekta effekter vid kontakter med entreprenörer som söker kapital. Ingen gagnas av en utdragen börsnedgång men samtidigt ser vi att värderingarna på onoterat blir mer realistiska när börsen går ner. Noterat och onoterat har ju en korrelation men med en viss eftersläpning”, skriver han.

Transferators substansvärde uppgick till 10,70 kronor per aktie den 31 december 2011, vilket är en minskning med 2,6 procent jämfört med årets början. De listade innehaven i Transferators portfölj utgör cirka 10 procent om värdet.

Substansrabatten, mätt såsom slutkurs i förhållande till substansvärde, har under kvartalet minskat i A-aktien men ökat i B-aktien. På balansdagen uppgick rabatten till 32 procent och 48 procent avseende A- respektive B-aktien.

Årets resultat uppgick till -4,7 miljoner kronor. Huvuddelen av det negativa resultatet hänvisas till finansiella intäkter och kostnader inklusive värdeförändringar som uppgick till -3,7 miljoner kronor. Bolaget gjorde under året nedskrivningar på finansiella tillgångar om -5 miljoner kronor som vägdes upp till viss del av vinster på andelar i intressebolag med 2,6 miljoner kronor.

Eget kapital uppgick per balansdagen till 114 miljoner kronor, vilket motsvarar 11,11 kronor per aktie. Soliditeten minskade till 92,0 procent från fjolårets 98,6 procent, vilket var en följd av det negativa resultatet och en ökad skuldsättning.

För perioden var avkastningen på eget kapital -4,1 procent. Bolagets likvida medel uppgick till 9,9 miljoner kronor inräknat marknadsvärdet av listade värdepapper där man tagit hänsyn till genomförd avyttring av samtliga aktier i Mediaprovider Scandinavia.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: