Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fastighet

Annons:

BESIKTNING AV FASTIGHETEN I MORGON
kallskar.jpg

Försvarar sig mot kritiken från skärgårdsgrannarna

På uppdrag av Harald Mix svarar arkitekten på kritiken från grannarna.

Namnlost-5.jpg
Så här ser huvudhuset ut som ska byggas.
Riskkapitalisten Harald Mix byggplaner blev offentligt efter en kungörelse i Norrtelje tidning i början av mars. Ett tiotal av de drygt 1.000 delägarna i Kallskär har kritiserat det planerade bygget hårt. Nu svarar arkitekten på kritiken.

En av grannarna uppger att det kunde ha varit fler som skulle ha reagerat på byggplanerna om kungörelsen gjordes publik i fler tidningar. Delägarna är nämligen utspridda över hela Sverige, vilket betyder att åtminstone 9 av 10 har missat annonsen i lokaltidningen.

Harald Mix har bett att ta del av alla yttranden som kommit in till bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun. Strax därefter har han gett uppdrag till arkitekten Anders Landström att svara på alla klagomål.

Han hänvisar till att bygglovsansökan innehåller en utredning som beskriver den befintliga bebyggelsen och en etablerad hemfridzon.

Arkitekten Anders Landström pekar på att tomtplatsen är omgiven av en högre terräng i ett tydligt urskildbart landskapsrum. Om man jämför de andra befintliga husen i skärgården är de större än Harald Mix planerade hus och mer synliga i landsskapsbilden, resonerar han.

Han pekar även på att det finns en etablerad fri passage för allmänheten som är 60-70 meter bred.

”Det rörliga friluftslivet har fortsättningsvis samma tillgänglighet till den stora utskärsfastigheten och i anslutning till tomtplatsen har den fria passagen väster förstärkts genom dispositionen av tomtplatsen och att båtangöring har avvecklats på västra sidan”, skriver Anders Landström.

Kritiken från grannarna har också berört att Harald Mix ska bygga upp nya moderna hus i en skärgårdsmiljö som präglas av de traditionella röda småhusen.

Anders Landström är inte imponerad av de gamla trähusen utan menar att de saknar byggnadshistoriskt värde och har under åren blivit bristfälligt underhållna och därför är dessa ”uttjänta”. Husen har inga unika kvaliteter förutom ”eventuella nostalgiska värden”.

”Uppförande av nya hus med tidsenlig anpassad form i hållbar standard är god byggnadskultur från 2010-talet och blir vackert inordnat i landskapet. Naturvärden kan bevaras genom privat ansvarsfull förvaltning och samverka med en användning för en familjs rekreation”, skriver Anders Landström.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Han tillägger att den moderna tiden med trådlös teknik ger en säkerhet för kommande decenniers utskärsliv.

”Ambitionen i projektet på Kallskär är att ta ansvar för platsen för kommande generationer”, skriver han.

Harald Mix familj har tänkt att använda boendet från tidig vår till sen höst för ”rekreation, fritidsfiske och naturliv i utskärgården”, enligt arkitekten.

Uppvärmning och mathållning sker med vedeldade kaminer och fotogen/gasol. Arkitekten uppger även att husen är tänkta att byggas med hållbart miljöanpassat material, modern byggteknik och ska utföras så att de klarar det extrema väder som platsen innebär.

Kommunen ska i morgon göra en besiktning av fastigheten. Därefter tas ett beslut i bygglovsfrågan.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: