Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Trög inledning
på året för Ratos

Ratos nytillträdda vd Susanna Campell presenterar en minskad vinst för bolaget jämfört med fjolåret.

I dag presenteras private equity-bolaget Ratos första kvartalsrapport för 2012.

Resultat före skatt uppgick till 6 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 699 miljoner kronor.

Resultat före skatt, justerat för jämförelsestörande poster och exitvinster uppgick till 161 miljoner kronor, jämfört med 198 miljoner kronor.

Resultat per aktie före utspädning blev 0 kronor jämfört med samma period i fjol då posten låg på 1,92 kronor.

”Det första kvartalet står vanligtvis för en proportionellt mindre del av Ratos resultat, vilket kombinerat med ett makroekonomiskt klimat präglat av extrem osäkerhet och stora skillnader mellan olika branscher och regioner, gör det svårt att se tydliga tendenser och dra slutsatser för resten av året”, skriver vd Susanna Campell i vd-ordet.

I rapporten förklaras det lägre redovisade resultatet främst på att inga exits slutförts under kvartalet samt ett svagare resultat från innehaven till följd av stor andel jämförelsestörande kostnader.

I resultatet ingår resultatandelar från innehaven med -10 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets 199 miljoner kronor.

Under samma period i fjol redovisade bolaget ett exitresultat på 486 miljoner kronor, jämfört med alltså 0 kronor i år.

Susanna Campell förklarar samtidigt att Ratos innehav totalt sett utvecklades stabilt under det första kvartalet.

”Flertalet innehav gick operativt bättre än föregående år och glädjande är också att några innehav med tidigare utmaningar visar positiva tendenser, medan några bolag har haft en tuffare inledning på året”, skriver vd Susanna Campell.

Totalt 12 av 19 bolag visar förbättrade rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, enligt rapporten.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Totalt erhölls 990 miljoner kronor i utdelningar och omfinansieringar från innehaven under kvartalet.

Nettoomsättningen var 6.822 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 6.875 miljoner kronor.

Ratos-aktiens totalavkastning uppgick till 14 procent, jämfört med SIX Return Index som steg med 11 procent.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: