Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Utdelning av Knut Ramels bok fick nobben

Aktieägare blev nedröstad under Kinneviks årsstämma i dag.

knutramel_bok_200.jpg
Knut Ramels bok är populär men majoriteten i Kinnevik vill inte dela ut den som en gåva till aktieägarna.
I kallelsen till Kinneviks årsstämma föreslog en av aktieägarna att Knut Ramels bok skulle delas ut som ”stämmopresent”. Under årsstämman i dag blev dock förslaget nedröstat.

Aktieägaren skriver i kallelsen att Knut Ramels bok En finansmans bekännelser ”ger en roande (och i viss mån skrämmande) inblick i såväl den svenska som den internationella finansvärlden och torde bli en synnerligen uppskattad stämmopresent”.

Samma aktieägare hade även förslaget om en oberoende aktieägarförening i bolaget som ska tillvarata fränst de små och medelstora aktieägarnas intressen.

”Bolaget domineras av de tre ägarfamiljerna Stenbeck, Klingspor och von Horn, vad man skulle kunna kalla ”järntriangeln”. De många små och medelstora aktieägarna har ett mycket litet, för att inte säga obefintligt, inflytande. En tänkbar möjlighet för att, åtminstone i någon mån avhjälpa detta, är att bilda en aktieägarförening i bolaget”, skriver han i kallelsen.

Även detta förslag stöddes inte av tillräckligt majoritet av aktieägarna.

Kinneviks aktieägare kom däremot bland annat överens om att anta ett prestationsbaserat incitamentsprogram, vilken innefattar maximalt 42 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Kinnevik-koncernen.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: