Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Avkastning på 40 procent

Carnegie tynger Creades förvaltningsresultat som ändå slutade positivt på 200,6 miljoner kronor.

I dag presenterar Creades sin första kvartalsrapport någonsin. Bolagets vd Stefan Charette är nöjd med resultatet och presenterar en avkastning på 40 procent till aktieägarna.

”Det är glädjande att konstatera att Creadesaktien genom konvertering från Öresund givit ägarna en avkastning på 40 procent1 sedan uppdelningen från Öresund annonserades i november förra året”, skriver han i vd-ordet.

SIXRX-index har under samma period stigit med 14 procent.

Han förklarar att avkastningen härrör från såväl ett ökat substansvärde som från en minskad substansrabatt, vilken minskat från 22 till 8 procent. Därmed konstaterar han även att ”delningen var rätt beslut för Öresunds aktieägare”.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
”Vi är självklart inte nöjda med att Creadesaktien handlas med rabatt, men vi arbetar målmedvetet för att erhålla det förtroende som behövs för att minimera denna. Man skall dock inte glömma att rabatten ger möjlighet till avkastning för bolaget genom syntetiska återköp av aktier, vilket vi redan utnyttjat”, skriver han.

Under första kvartalet ökade bolagets substansvärde per aktie med 12 procent. Samtliga Creades större innehav förutom Carnegie och Proact bidrog till denna ökning.

Förvaltningsresultatet uppgick till 200,6 miljoner kronor. Noterade värdepapper uppgick till 243,3 miljoner kronor. Innehavet i Carnegie påverkade förvaltningsresultatet negativt och uppgick till minus 53,6 miljoner kronor.

Värdet av Creades-koncernens värdepappersportfölj, med beaktande av utställda optioner, uppgick till 3.558 miljoner kronor vid kvartalets slut.

Den noterade portföljen gav en avkastning om 22 procent, medan den onoterade portföljen avkastade minus 4 procent.

Stefan Charette pekar på att Haldex var det stora glädjeämnet under kvartalet, då aktien steg med 72 procent.

Under perioden förvärvade koncernen värdepapper uppgående till 410,1 miljoner kronor. det största nettoförvärvet var Lindab International vilket uppgick till 375,8 miljoner kronor. Försäljning av värdepapper uppgick till 266,7 miljoner kronor. Den största nettoförsäljningen var Bilia med 95,9 miljoner kronor.

”Creades investeringsorganisation arbetar nu systematiskt med våra existerande innehav för att bidra till företagens utveckling. Vi analyserar även kontinuerligt ett stort universum av företag som kandidater för nyinvestering. Det kan också noteras att Creades fort hamnat på kartan, då antalet företag och rådgivare som kontaktar oss med investeringsförslag har varit mycket stort från dag ett”, skriver Stefan Charette.

Koncernens resultat för perioden uppgick till 125,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 6,05 kronor per aktie. Likvida medel uppgick till 74,9 miljoner kronor. Soliditeten var vid periodens slut 98 procent.

Moderbolagets resultat för perioden uppgick till 157 miljoner kronor. Likvida medel var vid periodens slut 61,9 miljoner kronor. Eget kapital uppgick till 3687,4 miljoner kronor
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: