Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Starkt kvartal av Latour

Omsättning, substansvärde och koncernens resultat ökar under det första kvartalet 2012.

Investmentbolaget Latour redovisar ett resultat efter skatt på 231 miljoner kronor för det första kvartalet 2012, jämfört med fjolårets 161 miljoner kronor.

Resultatet per aktie uppgick till 1,45 kronor, jämfört med fjolårets 1,23 kronor.

Resultat före skatt uppgick till 266 miljoner kronor, jämfört med 194 miljoner kronor.

Nettolåneskulden uppgick till 1.135, vilket motsvarar 4,2 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

Substansvärdet ökade till 160 kronor per aktie jämfört med 142 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 12,7 procent jämfört med SIXRX som ökade med 11,3 procent. Substansvärdet per den 3 maj uppgick till 157 kronor per aktie.

Börsportföljens värde ökade under kvartalet med 17,3 procent.

”Den avmattning vi märkte av under de två sista månaderna 2011 övergick inledningsvis under 2012 till en något mer positiv marknadssituation. Under andra halvan av februari och under mars upplever vi att marknadsläget återigen mattades av. Framförallt påverkades insatsvaror och komponenter till verkstadsindustrin, vilket bedöms bero på såväl lagerminskningar hos kunder som lägre industriproduktion generellt”, skriver Jan Svensson, vd och koncernchef.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1.735 miljoner kronor jämfört med fjolårets 1.713 miljoner kronor. Orderingången ökade till 1.804 miljoner kronor från fjolårets 1.557 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för industribolagen uppgick till 149 miljoner kronor, vilket var en minskning med 12 procent från 171 miljoner kronor. detta motsvarade en rörelsemarginal på 8,6 procent för kvarvarande verksamheter. Enligt bolaget belastar ökade satsningar inom marknad och produktutveckling resultatet.

Latour Industries genomförde två förvärv under kvartalet.

”Resultatet under första kvartalet har givetvis påverkats negativt av vad som sagts ovan men också av kraftfulla satsningar på produktutveckling och organisk tillväxt. Vi finner ingen anledning att ännu ompröva dessa satsningar men måste ändå konstatera att de belastar kvartalets resultat med drygt 30 Mkr mer än samma period föregående år. Hittills har dessa satsningar inte givit annat än marginell påverkan på koncernens intäkter”, skriver Jan Svensson.

  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: