Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

”Stark tillväxt i utlåningen”

DNB:s vd Rune Bjerke presenterar ett minskat resultat efter skatt. Banken har dock ökat utlåningen med 14 procent.

DNB presenterar sin första kvartalsrapport för år 2012. Nettoresultatet blev 1.760 miljoner norska kronor, jämfört med 2.851 miljoner norska kronor under samma period i fjol.

Årets nettoresultat motsvarar 1:08 norska kronor per aktie, jämfört med fjolårets 1:76 norska kronor.

DNB:s resultat före skatt blev 2.378 miljoner norska kronor i det första kvartalet 2012, jämfört med fjolårets 3.805 miljoner norska kronor.

”Bankens ordinarie verksamhet visade en positiv trend jämfört med tidigare kvartal. Nedgången i vinsten är främst en följd av betydande förändringar i marknadsvärdet av så kallade basis swappar från kvartal till kvartal”, skriver banken.

Basis-swappar hade en sammanlagd negativ effekt på inkomsten om 2 432 miljoner norska kronor under första kvartalet 2012, vilket var en ökning från 584 miljoner norska kronor under första kvartalet 2011. Med tiden kommer effekten av sådana instrument vara noll, enligt banken.

”Vi upplever en stark tillväxt i utlåningen till norska små och medelstora företag och fortsätter att ta marknadsandelar inom sparande och utlåning till norska konsumenter. Utlåning till våra största kunder ökade med närmare 14 procent under första kvartalet jämfört med första kvartalet 2011, vilket vi är mycket nöjda med ”, säger vd Rune Bjerke.

Räntenettot visade en god utveckling och ökade med 10,6 procent från första kvartalet 2011. Medelvolymen av utlåning ökade med 8,9 procent, medan inlåning ökade med 13,8 procent jämfört med första kvartalet 2011. Räntenetto landade på 6.653 miljoner norska kronor jämfört med fjolårets 6.018 miljoner norska kronor.

Totalt nedskrivningar av krediter och garantier i 2012 förväntas bli ungefär i nivå med 2011.

Kreditförlusterna minskade till 784 miljoner från fjolårets 892 miljoner norska kronor.

Totalt var intäkterna 8.261 miljoner under kvartalet jämfört med fjolårets 9.485 miljoner norska kronor. Kostnaderna uppgick till 5.105 miljoner jämfört med fjolårets 4.793 miljoner kronor. Det gav DNB en kostnads-/intäktsrelation på 61,8 procent jämfört med fjolårets 50,5 procent.

Avkastningen på eget kapital blev 6,0 procent, jämfört med fjolårets 10,3 procent, och DNB:s kärnprimärkapitalrelation sjönk till 9,3 procent, från 9,4 procent vid utgången av fjolåret.

DNB:s resultat före kreditförluster blev 3,2 miljarder norska kronor i det första kvartalet, jämfört med fjolårets 4,7 miljarder norksa kronor.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: