Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Inga överraskningar hos Intrum Justitia

Kvartalsrapporten visar ökad rörelsemarginal och organisk tillväxt men lägre vinst och investeringstakt.

Intrum Justitias kvartalsrapport visar goda siffror för inkassobolaget. Siffrorna var förväntade enligt SME Direkt.

Resultatet före skatt hamnade på 123 miljoner kronor jämfört med 145 miljoner samma period förra året. Förväntat resultat före skatt var 125 miljoner kronor enligt SME Direkt.

Efter skatt blev resultatet 92,4 miljoner kronor, vilket motsvarar ett resultat om 1,16 kronor per aktie.

För samma period förra året var resultatet efter skatt 108,8 miljoner kronor, vilket motsvarade ett resultat om 1,35 kronor per aktie.

Nettoomsättningen uppgick till 961 miljoner kronor i jämförelse med 932 miljoner samma period 2011. Väntat var en omsättning om 957 miljoner, enligt SME Direkt.

”Vi har en stark finansiell position med ett kassaflöde från rörelsen om 443 MSEK under det första kvartalet och därtill har vi under mars breddat vår lånefinansiering genom att emittera obligationer för 1 miljard SEK. Detta i kombination med vår befintliga bankupplåning gör att vi är väl rustade för att fortsätta vår expansion inom framförallt köp av fordringar” skriver Lars Wollung i vd-ordet.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Under första kvartalet i år har bolaget haft en organisk tillväxt om 6 procent. En stor förbättring från fjolårets 1,4 procent.

Rörelseresultatet slutade på 160 miljoner kronor, jämfört med 166 miljoner under första kvartalet 2011. I rörelseresultatet ingår nedvärderingar av köpta fodringar om minus 40,4 miljoner kronor.

Exklusive nedvärderingarna uppgick rörelsemarginalen till 20,0 procent vilket var 2,7 procent bättre än i fjol.

”Vi fortsätter att öka våra kostnader för att ta ärenden genom de rättsliga systemen vilket bidrar till en långsiktig lönsamhet men som kortsiktigt har en negativ effekt på rörelseresultatet.”, skriver Wollung.

Under perioden investerade Intrum 295,2 miljoner kronor i köpta avskrivna fordringar, i jämförelse med 370 miljoner samma period i fjol.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: