Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Evli-koncernen haltar

Kvartalsrapporten visar färre anställda men också mindre omsättning och resultat.

Evli-koncernens resultat för första kvartalet haltar. Koncernens resultat efter skatter och bokslutsdispositioner uppgick till 1,4 miljoner euro, jämfört med 1,7 miljoner samma period 2011.

Antalet anställda på koncernen minskade med 13 procent och vid periodens slut har koncernen 253 stycken heltidstjänster.

Intäkterna minskade till 13,4 miljoner euro från 16,7 miljoner året innan. Även nettoomsättningen krympte från 16,1 miljoner euro till årets 12,8 miljoner.

Men koncernen är optimistiska inför framtiden och framhåller minskade kostnader med cirka 15 procent jämfört med 2011.

”Bakgrunden till den minskade omsättningen är en synnerligen stark jämförelseperiod för Markets- och Wealth Management-enheterna samt den svaga börsomsättningen som bottnar i osäkerheten på marknaden. Därtill omvärderade bolaget de värdepapper som anskaffats för försäljning och redovisade en värdeminskning på 0,7 miljoner euro, vilket bidrog till den svagare utvecklingen av omsättningen”, skriver styrelsen i kvartalsrapporten.

Markets-avdelningens omsättning minskade med 41 procent och wealth management-avdelnings omsättning minskade med 28 procent, båda jämfört med året innan.

Ett ljus i tunneln är corporate finance-avdelning som ökade sin nettoomsättning med 126 procent i jämförelse med fjolåret.

”Vi esitimerar att årets resultat som helhet blir positivt. Vår syn får stöd av en svag förbättring i verksamhetsbetingelserna och av att bolagets kostnadsstruktur har lättats betydligt”, skriver styrelsen.

Det har även skett ett utflöde om 2 miljoner euro från Evlis fonder.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: