Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Öresund ökar substansvärdet efter delningen

Bilia och Fabege står för den största positiva påverkan.

I dag presenterar Mats Qvibergs investmentbolag Öresund sin första kvartalsrapport sedan delningen av bolaget.

Sedan årsskiftet, strax innan delningen genomfördes, har substansvärdet ökat med 10,1 procent till 120 kronor per aktie. Detta är dock 1,3 procentenheter sämre än SIX Return Index, som steg med 11,3 procent under årets första kvartal.

”Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Bilia och Fabege. Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt negativt under delårsperioden”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Koncernens resultat för delårsperioden uppfick till 389 miljoner kronor, vilket motsvarar 13,23 kronor per aktie. Resultatposterna värdeförändring värdepapper respektive erhållna utdelningar uppgick till 373 miljoner kronor respektive 46 miljoner kronor.

Moderbolagets resultat för delårsperioden uppgick till 388 miljoner kronor.

Dotterbolaget Ven Capital som driver Öresunds värdepappersrörelse presenterar en nettoomsättning på 47 miljoner kronor. resultat efter skatt uppgick till 1 miljon kronor.

Marknadsvärdet på koncernens värdepappersportfölj, inklusive värdepappersrörelsen Ven Capital, uppgick till 2.552 miljoner kronor jämfört med 5.097 miljoner kronor vid årets början. Minskningen om 2.545 miljoner kronor förklaras med att 3.212 miljoner kronor av portföljens värdepapper följde med till Creades i samband med uppdelningen av Öresund.

Öresund skriver även i rapporten att koncernen förvärvade värdepapper för 526 miljoner kronor under första kvartalet samt att värdepappersförsäljningarna uppgick till 477 miljoner kronor.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 202 miljoner kronor jämfört med 756 miljoner kronor vid det senaste årsskifett. I samband med delningen av Öresund tilldelades Creades 348 miljoner kronro i likvida medel.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 99 procent jämfört med perioden vid årsskiftet den den uppgick till 97 procent.

Bolaget noterar samtidigt att den senaste betalkursen den 31 mars 2012 var 106,50 kronor, jämfört med 93,75 kronor den 31 december 2011, vilket innebar en totalavkastning om 14 procent under delårsperioden.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: