Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

DAGENS KVARTALSRAPPORT:

Nordea behåller sin plats på marknaden

Stabilt kvartal med marginella förändringar.

I dagens kvartalsrapport redovisar Nordea i stort ett stillastående resultat i jämförelse med fjolåret.

Rörelseresultatet höjdes med 3 procent till 1.037 miljoner euro, motsvarande cirka 9,2 miljarder kronor, i jämförelse med samma period förra året.

Sett till sista kvartalet steg rörelseresultatet 0,7 procent, främst till grund av minskade kreditförluster.

”Vi har för närvarande nästan hundra parallellt löpande projekt för att öka effektiviteten i kostnader, kapital, upplåning och likviditet”, skriver Christian Clausen i vd-ordet.

Räntenettot steg 7 procent mot första kvartalet 2011 men gick samtidigt ned med 0,5 procent i jämförelse med sista kvartalet 2011. Nu ligger räntenettot på 1.420 miljoner euro.

”Nordeas starka affärsutveckling fortsätter. Det är uppmuntrande att se vår intjäningsförmåga trots låga marknadsräntor, trög tillväxt och det stora förändringasarbete som vi genomför för att bygga en affärsmodell för framtidens bank. Våra intäkter är fortsatt höga med bibehållen lönsamhet”, skriver Clausen i vd-ordet.

Avkastningen på eget kapital var 11,7 procent, en minskning från 12,0 procent under samma period i fjol.

Kärnprimärkapitalrelationen steg 0,4 procent till 11,6 procent.

”Alla nya bankregler är ännu inte färdiga, men det står ändå klart att Nordea kommer anpassa sig och uppfylla kraven”, skriver Clausen.

Rörelsekostnaderna ökade med 11 miljoner euro under perioden och uppgick till 1.276 miljoner euro.

Antalet heltidstjänster var däremot 1.581 stycken färre vid kvartalets slut än under samma period 2011.

Resultatet per aktie efter utspädning slutade på 0,19 euro, i likhet med fjärde kvartalet 2011.

Under perioden beviljade Nordea 76.000 nya bolån.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: