Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Falkengren: ”Vi är stolta”

SEB presenterar en sämre vinst jämfört med i fjol men kostnaderna har gått ned.

SEB är efter Nordea den andra storbanken på börsen att rapportera om första kvartalet 2012.

SEB presenterar ett rörelseresultat som uppgår till 3,7 miljarder kronor. Vilket var något lägre än fjolårets 4,3 miljarder kronor.

SEB:s vd och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet för det första kvartalet 2012:

– Vår relationsbanksmodell har generat ett robust första kvartal och resultatet före kreditförlustreserveringar ökade med 2 procent. Antalet kunder ökade inom alla segment och våra satsningar för att öka sparvolymerna var framgångsrika. Kostnaderna utvecklades enligt plan och kreditkvaliteten förblev stark.

Hon skriver i vd-ordet att utlånings- och inlåningsvolymerna har ökat med 87 respektive 76 miljarder kronor sedan mars förra året.

Resultatet före kreditförluster uppgick till 3,9 miljarder kronor jämfört med 3,8 miljarder kronor det första kvartalet 2011.

Bankens totala intäkter uppgick till 9,6 miljarder kronor, vilket var 1 procent lägre än det första kvartalet 2011.

Bankens räntenetto blev knappt 4,2 miljarder kronor under kvartalet, vilket var något sämre än i fjol då samma post låg på 4,25 miljarder kronor. En skillnad om 2 procent.

Provisionsnettot gick ned 7 procent till 3,26 miljarder kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till 5,7 miljarder kronor, vilket var 2 procent lägre än för ett år sedan. Reserveringarna för kreditförluster uppgick till 206 miljoner kronor.

”Vår målsättning att hålla kostnaderna under 23,1 miljarder kronor under detta år kvarstår”, skriver Falkengren.

Nettoresultatet uppgick till 2,7 miljarder kronor, jämfört med 2,6 miljarder kronor första kvartalet 2011.

Likviditetsreserven uppgick till 321 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 499 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,9 procent (13,7 vid årsskiftet) och primärkapitalrelationen var 16,0 procent (15,9 vid årsskiftet).

Finansiella transaktioner

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 1,38 miljarder kronor jämfört med fjolårets 1,23 miljarder kronor. Uppgången i nettoresultatet av finansiella transaktioner hänvisas till Treasury.

”Marknadsvärdena på räntebärande instrument i likviditetsportföljen återgick till mer normala nivåer efter den stora nedgången under den senare delen av 2011, som berodde på att kreditmarginalerna ökade kraftigt”, skriver SEB i rapporten.

Jämförelsen påverkas även av en ompositionering av Treasurys säkring av den kvarvarande tyska verksamheten som skapade en intäkt på 300 miljoner kronor i det första kvartalet 2011. Posten påverkas även av realiserade och prealiserade förluster om 214 miljoner kronor avseende värdepapper som direkt påverklades av den europeiska statsskuldkrisen under det fjärde kvartalet 2011.

Utnämningar

– Vi är stolta över att SEB för första gången utsågs av kunderna till ”Bästa bank för stora företag och institutioner i Norden 2011”, enligt en sammanställning av alla Prosperas undersökningar från 2011, säger Annika Falkengren.

Hon förklarar att SEB ser det som ett kvitto på bankens fokuserade expansion bland storföretag och institutioner i de nordiska och tyska marknaderna.

– Det är ett erkännande som sporrar oss att fortsätta bygga vidare med än mer beslutsamhet.

Annika Falkengren skriver att kundaktiviteten har varit hög trots låg aktivitet inom företagsförvärv. Det märks i den fortsatt stabila intjäningen inom Trading & Capital Markets, resonerar hon och förklarar att banken har fortsatt att utöka sin närvaro i Asien allt eftersom marknader utanför Europa växer i betydelse för våra företagskunder. Division Stora Företag och Institutioner ökade rörelseresultatet med 11 procent jämfört med förra året.

Annika Falkengren noterar även att 25 procent av alla nyföretagare i Sverige väljer SEB som sin bank. SEB:s utlåning till små och medelstora företag ökade med 4,3 miljarder kronor.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: