Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Hemlig information från Carnegie rotas upp av HQ

Carnegie kopplar in Gernant & Danielsson-advokaten Marcus Johansson samt juristerna Gunnar Strömmer och Patrik Danielsson.

Marcusjohansson_200.jpg
Gernant&Danielsson-advokaten Marcus Johansson är ombud för Carnegie tillsammans med...
Foto: Gernant&Danielsson
GunnarStrommer_200.jpg
jur. kand Gunnar Strömmer och...
Foto: Gernant&Danielsson
patrik-danielsson_200.jpg
... jur. kand Patrik danielsson från samma byrå.
Foto: Gernant&Danielsson
Roschier-advokaten Claes Lundblad, som företräder HQ, har sedan början av 2010 försökt få ut handlingar från Carnegie rörande händelserna i HQ bank. Nu kan målet vara nära.

Claes Lundblad kräver nu att få informationen antingen från Ekobrottsmyndigheten eller från Carnegie i en inlaga som skickats till Stockholms tingsrätt. Målet rör skadeståndsanspråket mot de ansvariga i HQ och HQ Banks tidigare styrelse, ledning och revisorer.

Informationen handlar om händelserna i banken innan Finansinspektionen drog in alla bankens tillstånd och avyttringen till Carnegie skedde i september 2010.

Carnegie har tidigare vägrat att lämna ut informationen och hänvisat till banksekretessen och de regler som finns kring personlig integritet.

I förundersökningen mot den tidigare styrelsen, ledningen och revisorerna har Ekobrottsmyndigheten fått tillgång till den efterfrågade informationen. I och med att den inkommit till myndigheten är detta en allmän handling, resonerar Claes Lundblad.

EBM har ingen anledning att sekretessbelägga informationen, skriver advokaten, och hänvisar samtidigt till att myndigheten dessutom redan lämnat ut informationen till Stefan Dahlbo, tidigare vd och styrelseordförande i HQ Bank.

I ett tidigare beslut från EBM har chefsåklagare Per Lindqvist beslutat att inte lämna ut informationen med hänvisning till förundersökningssekretess.

Den ansvarige förundersökningsledaren Berndt Berger skriver nu i ett svar till editionsföreläggandet att han inte ser några problem med att lämna ut informationen.

”Det är fråga om rådata avseende HQ Banks egenhandel med optioner och det kan knappast vara till skada för förundersökningen att den analys EBM redan gjort kan prövas mot analyser utförda exempelvis av de misstänkta eller av målsäganden HQ AB”, skriver Berndt Berger som tillägger att fler misstänkta än Stefan Dahlbo redan tagit del av informationen.

Han skriver att han tvärtom ser det som en fördel att analyser som eventuellt avviker från EBM:s kommer fram i god tid innan beslut om åtal fattas.

Informationen som EBM har fått är alltså resultatfiler och transaktionsfiler som utvisar HQ Banks optionshandel åren 2008-2009. Med hjälp av detta har EBM analyserat storleken av de så kallade Dag-1-resultaten för fjärde kvartalet 2009 men även analyserat summan av realiserade förluster under samma kvartal.

Berndt Berger menar även att han inte heller ser att informationen innehåller yrkeshemligheter.

Nu återstår ett svar från Carnegie. Banken har anlitat Gernant & Danielsson-advokaterna Marcus Johansson, Gunnar Strömmer samt juristen Patrik Danielsson som skriver att ett svar på editionsföreläggandet skickas in senast den 4 maj.

Roschier-advokaten Claes Lundblad vill nu att tingsrätten ”skyndsamt ålägger EBM att utge de begärda handlingarna”, skriver han i en färsk inlaga till domstolen.

HQ har även tagit upp förfrågan inför förvaltningsdomstolarna men har hittills förlorat.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: