Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Fondbolag straffas med indraget tillstånd

Finansinspektionen anser att Skandinavisk Fondkommission har flera allvarliga brister i sin verksamhet.

Enligt Finansinspektionen som återkallar Skandinavisk Fondkommissions tillstånd har verksamheten haft brister i sin rådgivning, i portföljförvaltningen och sin interna styrning och kontroll.

FI inledde en granskning av bolaget efter klagomål från kunder som menade att bolaget inte följt överenskomna avtal. I granskningen framkommer det brister i bolagets hanteringar av kundinformation. Bolaget har bland annat struntat i att ”inhämta och dokumentera den information som krävs för att avgöra om dess rådgivning eller diskretionära förvaltning är lämplig för kunden”.

Förutom detta har bolaget haft återkommande ekonomiska problem sedan starten 2007.

”Det framgår av årsredovisningen 2010 att SFK:s kapitalbas understeg bolagets kapitalkrav och startkapital”, skriver FI i sitt beslut.

FI har gjort bedömningen att bristerna beror på en otillräcklig intern styrning och kontroll och därmed faller ansvaret på bolagets styrelse.

FI anser att överträdelserna är så pass allvarliga att en varning inte är tillräckligt. Verksamheten ska avvecklas så snart som möjligt, senast den 1 juni 2012, skriver FI i sitt beslut.

Beslutet innebär också att Skandinavisk Fondkommissions tre anknutna ombud, Börsvinnare i Sverige, Benefit Brokers och Fundior Finans & Försäkring, måste sluta med den tillståndspliktiga verksamhet som de utfört åt bolaget.

FI konstaterar att SFK inte följt lagen då man anlitat ombud utan att på förhand eller fortlöpande kontrollera ombudens kunskaper eller kvalifikationer.

”Detta är allvarligt eftersom SFK därigenom inte kan garantera att de anknutna ombunden efterlever kundskyddsreglerna i LV, värdepappersföreskrifterna och andra regelverk som styr bolagets verksamhet”, skriver FI.

Skandinavisk Fondkommission har omkring 120 kunder.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: