Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Finansbranschen ber Borg om hjälp

Tunga branschföreträdare kräver regeringens hjälp med att mildra effekterna av den kommande amerikanska FATCA-lagen.

FATCA
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) är en ny amerikansk lagstiftning som ålägger finansiella institut över hela världen att lämna uppgifter - motsvarande svenska kontrolluppgifter - om amerikanska tillgångar i utlandet till skattemyndigheten IRS.

FATCA:s omfattande regelverk är kostsamt för de finansiella instituten då det kräver införande av nya administrativa rutiner.
Bankföreningen och Fondhandlareföreningen skriver i ett gemensamt brev tillsammans med flera andra branschorganisationer att regeringen måste agera innan Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA, träder i kraft i USA under nästa år.

”Finanssektorn stöder helhjärtat arbetet med att bekämpa skatteundandragande på nationell och global basis och vi är villiga att hjälpa till med uppgiftslämnande som medel för detta ändamål. Vi vill dock bestämt framhålla att ett system med ökat uppgiftslämnande ... måste ske på ett för enskilda individer och andra aktörer rättssäkert sätt”, skriver de två organisationerna tillsammans med Svensk Försäkring, Fondbolagens förening, Svensk Försäkring, Finansbolagens Förening samt Sparbankernas riksförbund.

Banker och fondbolag är oroade över den ökade administrativa börda som lagen innebär och varnar också för att de aktörer som inte följer de nya reglerna kan drabbas hårt ekonomiskt och i praktiken bli utfryst från det finansiella systemet.

Trots kritiken mot FATCA finns det ingenting som tyder på att USA bromsar upp tempot. Därför ber organisationerna regeringen om hjälp för att snarast få till nödvändiga ändringar i befintligt skatteavtal med USA.

Brevet är riktat till finansministern Anders Borg samt finansmarknadsminister Peter Norman.

Branschorganen konstaterar att Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien redan har kommit överens med USA om ett gemensamt samarbete som innebär en viss lindring av FATCA-reglernas effekter samtidigt som rättssäkerheten för den enskilde stärks.

”Vår bestämda uppfattning är att det för svenskt vidkommande är nödvändigt att få till stånd en sådan bilateral överenskommelse med USA som avses i det gemensamma uttalandet”, skriver organisationerna.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: