Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Juridik

Annons:

Kinnevik anlitar Villard och Brummers skatteombud

Kinneviks nya ombud Ulf Tivéus och Joakim Wittkull vill att skattebråket ska tas upp i rättssalen där finanschefen Mikael Larsson kan vittna till Kinneviks fördel.

Kinnevik, som har överklagat fjolårets skatteflyktsdom där bolaget upptaxeras med 230 miljoner kronor, har nu anlitat två av branschens mest populära skattejurister.

Advokaterna Joakim Wittkull och Ulf Tivéus, från Skeppsbron Skatt, har det senaste året fått uppmärksamhet som Vinge-advokaten Bertil Villards skatteombud i Peru-målet.

Duon låg även bakom den omtalade Tele2-segern i kammarrätten som handlade om avdrag för förlust på aktier vid likvidationen av ett dotterbolag.

Ulf Tivéus har tidigare dessutom anlitats av finansmannen Patrik Brummer som tvistade med Skatteverket om huruvida Brummerfonderna skulle ses som kapitalplaceringar eller ej.

Bråket mellan Kinnevik och Skatteverket kommer avgöras under en muntlig förhandling i Kammarrätten den 16 maj efter önskemål från Kinnevik.

Efter en rad skriftväxlingar hos Kammarrätten är parterna fortfarande oense om Kinneviks försäljning av Invik-aktierna.

När advokaterna Joakim Wittkull och Ulf Tivéus anmälde sig till kammarrätten som ombud för Kinnevik i målet framför de att bolaget vill höra bolagets finanschef Mikael Larsson under en muntlig förhandling.

Mikael Larsson, som tills nu har fört Kinneviks talan tillsammans med bolagets vd Mia Brunell Livfors, ska förklara för rätten att transaktionerna inte har skett för att bolaget ska uppnå en skatteförmån som Skatteverket påstår.

Enligt Skatteverket och förvaltningsrätten använde Kinnevik det speciella upplägget för att kringgå den så kallade ettårsregeln som gör det möjligt att sälja noterade aktier skattefritt. Vid tidpunkten för Milestones bud hade ettårsgränsen inte passerats.

Mikael Larsson ska dock vittna om att ”det närmast till hands liggande förfarandet” hade varit att sälja Invik-aktierna först efter att ettårsfristen löpt ut.

Bråket handlar om att Skatteverket anklagar Kinnevik för skatteflykt och menar att bolaget har dribblat undan drygt 800 miljoner kronor i samband med försäljningen och har upptaxerat bolaget med 230 miljoner kronor, vilket Förvaltningsrätten höll med om.

Myndigheterna anser att Kinnevik överlät sina konvertibla skuldebrev i Invik till dotterbolaget Lumvik ”till underpris”. Lumvik konverterade kort därefter dessa till aktier. Ett antal månader efter konverteringen sålde Kinnevik sina aktier i Lumvik till Milestone ”för marknadsvärdet”.

Kinnevik står dock på sig och menar å sin sida att man följt lagen och hävdar att bolaget aldrig ägt och ”än mindre sålt” Invikaktier som Skatteverket och nu också Förvaltningsrätten påstår. Det är kovertibler som överlåtits till Lumvik, inte aktier, resonerar bolaget.

Kinnevik hänvisar även till förarbetsuttalanden som säger att paketeringar är fullt legitima. Därför har Kinnevik ”svårt att se varför paketering av just konvertibler skulle kunna underkännas när paketering av alla andra typer av tillgångar synes accepteras”.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: