Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Tractions vd utan bonus

Petter Stillström kan dock glädjas åt ett nytt pensionssystem som ger honom drygt 1 miljon kronor per år.

I dag presenterar investmentbolaget Traction sin årsrapport på webben. Där framkommer det att Tractions tidigare vd och bolaget grundare, Bengt Stillström, som har rätt att gå i pension vid 60-årsålder får en ”livsvarig pension” samt en ”årlig familjepension”.

Pensionen låg på 18,6 miljoner kronor den 31 december 2011.

Under året har bolagets nuvarande vd Petter Stillström fått ut en fast lön om 318.000 kronor, vilket var en minskning från fjolårets 329.000 kronor. Ingen bonus har betalats ut. Pensionskostnaderna uppgick till 48.000 kronor.

Utöver detta har Petter Stillström även fått ersättning från styrelseuppdrag från vissa av Tractions delägda bolag om totalt 610.000 kronor, vilket var en ökning från 555.000 kronor.

Traction skriver i årsrapporten att man har upparbetat ett åtagande om 1 miljon kronor, jämte ränta på tre procent per år till Petter Stillströms framtida pensionering.

Hittills finns ett upparbetat belopp om 4.722.000 kronor avsatt i Tractions pensionsstiftelse.

Petter Stillström som har cirka 20 år kvar till pensionering tillträdde som bolagets vd redan 2001.

Några incitamentsprogram i form av tilldelning av optioner eller liknande finns inte för vd, enligt Tractions årsrapport.

Övriga ledande befattningshavare i bolaget består av 15 personer. Till dessa har bolaget betalat ut löner och förmåner om 14,1 miljoner kronor, en minskning från fjolårets 16,3 miljoner kronor. Av detta är 800.000 en rörlig del, vilket är en minskning från fjolårets 2,2 miljoner kronor.

Kostnader för pensionsförsäkringar har landat på 2,2 miljoner kronor, en minskning från fjolårets 2,4 miljoner kronor

Röstmässigt största ägare i Traction är Petter Stillström
som privat och genom bolag som äger omkring 18 procent av aktierna och 40 procent av rösterna.

Styrelsen har föreslagit en aktieutdelning om 2,35 kronor per aktie till aktieägarna, vilket totalt motsvarar en utdelning på 36,3 miljoner kronor.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: