Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Juridik

Annons:

DOMARNÄMNDEN:

”Vi har inte råd med platsannonser”

Domarnämndens ansträngda ekonomi leder till att myndigheten inte har råd att annonsera ut lediga domartjänster.

Det saknas pengar för att platsannonsera efter nya domare till svenska domstolar. Det meddelar Domarnämnden som i sin årsredovisning skriver att nämndens budget inte har gett utrymme ”för att annat än undantagsvis annonsera aktuella anställningar externt på annat sätt än på Domarnämndens webbplats.”

Årsredovisningen fortsätter i en uppgiven ton: ”Detta rimmar naturligtvis illa med Domarnämndens uppdrag, men resurserna förslår inte. Situationen 2012 kommer dessvärre inte att vara bättre, snarare tvärtom. Det ansträngda budgetläget kommer också ha negativa effekter på möjligheterna att på annat sätt sprida information om Domarnämnden och domaryrket.”

Den ekonomiskt ansträngda situationen som den relativt nya Domarnämnden befinner sig i, märks i det budgetunderlag som nämnden skickade till Justitiedepartemtet, Arbetsgivareverket och Riksrevisionen den 23 februari i år.

För att ytterligare belysa sin situation skickade Domarnämnden på fredagen in en motivering (Framställning om höjt ramavtal) om varför de behöver mer pengar 2012. Nämndens bedömning är att anslaget på 6,5 miljoner kronor för 2012 är alldeles för lågt då årets kostnader beräknas landa på 7,1 miljoner kronor.

I den summan finns inget utrymme för annonsering.

Situationen är ohållbar, menar Domarnämnden, vars främsta uppgift att lämna förslag till regeringen om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Därtill ska nämnden även bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Men utan pengar får denna nya statliga myndighet svårt att sprida budskapet om lediga domartjänster. Som det ser ut nu kommer inga domartjänster att utannonseras externt 2012 eftersom platsannonsering blir för dyr.

Nämnden skriver att detta är djupt olyckligt i synnerhet då den måste kunna arbetat utåtriktat med information i syfte att attrahera fler sökande till domstolarna och att detta ”framstår särskilt tydligt i en tid då särskilda insatser måste vidtas för att över huvud taget få kvalificerade sökande till domaranställningar.”
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: