Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Förlust för Thenberg & Kinde

Fondkommissionen redovisar en förlust för fjolåret på nära 3 miljoner kronor.

För fjärde kvartalet redovisar fondkomissionsbolaget bruttointäkter på 4,5 miljoner kronor. Resultat efter skatt uppgick till -0,7 miljoner kronor, att jämföra med 1,7 miljoner kronor för motsvarande kvartal 2010.

För helåret låg rörelsens bruttointäkter på 16,6 miljoner kronor, jämfört med 13,7 miljoner föregående år. Rörelsen redovisar en förlust för helåret på -2,8 miljoner kronor (-2,9). Resultat per aktie -0,17 SEK (-0,17).

Sven-Erik Eriksson tillträdde som vd vid årssikftet.

Det har varit ett år med obalanser och volatila marknader världen över. Året började med positiva utsikter men osäkerheten kom tillbaka, framförallt med de försämrade utsikterna om att lösa skuldkrisen i Sydeuropa. Efter sommaren blev vår del av marknaden hårt drabbad då nyemissioner och annan kapitalanskaffning avstannade, säger han i vd-ordet.

– Thenberg har under hösten sett över sitt erbjudande till våra kunder och skurit så långt möjligt i kostnadsmassan. Vi har rekryterat en ny corpchef, förbättrat vårt erbjudande till våra kapitalförvaltningskunder, presenterat en ny grafisk profil och ny hemsida.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: