Finans & Försäkring

Annons:

ÖKAR UTDELNINGEN MED 22 PROCENT

Stark rapport från Kinnevik

Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett jättelyft under fjärde kvartalet 2011 och varnar dessutom aktieägarna om en eventuell upptaxering av bolaget.

Investmentbolaget Kinnevik presenterar i dag glädjande siffror i sin bokslutskommuniké. Vinsten under fjärde kvartalet ökar kraftigt samtidigt som utdelningen höjs till 5:50 kronor per aktie från 4:50 kronor per aktie.

Den totala utdelningen till Kinneviks aktieägare kommer att uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor.

Kinnevik redovisar ett resultat efter skatt på 5,1 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2011, vilket kan jämföras med motsvarande period i fjol då resultat efter skatt landade på 445 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till 18:53 kronor, jämfört med 1:60 kronor.

För helåret landade resultatet efter skatt på 6,5 miljarder kronor, vilket är en minskning från fjolårets 13,6 miljarder kronor. Resultatet per aktie uppgick till 23:64 kronor, jämfört med 49:08 kronor föregående år.

”2011 var ett spännande år för Kinnevik. Vi investerade 3 miljarder kronor i det växande onlinesegmentet och den starka tillväxten i dessa bolag bidrog till att vårt substansvärde steg med 4,3 miljarder kronor. Tillväxten inom online skapar också möjligheter i våra telekom- och mediabolag där smarta telefoner och mervärdestjänster driver datatrafik och intäkter”, skriver Mia Brunell Livfors, vd och koncernchef för Kinnevik i rapporten.

Hon fortsätter:

”Kinneviks balansräkning är fortsatt stark och styrelsen föreslår en utdelning på 5,50 kronor, en ökning med 22%. Vi kommer att fortsätta investera i verksamheter som bygger på utvecklingen inom online och datatrafik och därmed fortsätta stärka Kinneviks position på marknader och i segment med stark tillväxt”.

Intäkterna uppgick till 2.179 miljoner kronor under fjärde kvartalet, jämfört med 2.151 föregående år. För helåret landade intäkterna på 8,8 miljarder kronor jämfört med 8,6 miljarder föregånde år.

Koncernens rörelseresultat under fjärde kvartalet uppgick till 81 miljoner kronor, jämfört med samma period i fjol då den uppgick till 121 miljoner kronor. För helåret uppgick rörelseresultatet till 826 miljoner kronor, jämfört mes 889 miljoner kronor i fjol.

Förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar och erhållna utdelningar uppgick till 5,1 miljarder kronor, jämfört med fjolårets 347 miljoner kronor. Av dessa avsåg 3,4 miljarder noterade innehav och 1,7 avsåg onoterade innehav.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
I bolagets resultat ingår en förändring i verkligt värde av onoterade innehav inom Online med 1.650 miljoner kronor.

Kinneviksägda Korsnäs Industris rörelseresultat blev 123 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 116 miljoner kronor.

Kinneviks substansvärde per aktie var vid periodens utgång 223:10 kronor och det motsvarar en rabatt om 39,9 procent, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, att jämföra med en rabatt på 37,8 procent i slutet av september.

Kinnevik uppger även att man förväntas investera cirka 5 miljarder kronor inom online, mikrofinansiering, jordbruk och förnyelsebar energi under 2012. Under 2011 investerade bolaget 3 miljarder inom dessa områden.

Kinnevik presenterar även ytterligare ett bråk med Skatteverket som hotar bolaget om upptaxering med cirka 700-800 miljoner kronor avseende Kinneviks förvärv av Emesco 2009.

Kinnevik känner varken till innehållet i ett eventuellt beslut från Skatteverket, eller tidpunkten för meddelande av beslutet.

”För det fall Skatteverket vidhåller sin uppfattning och driver frågan vidare mot bolaget, kommer Kinnevik att överklaga ett sådant beslut eftersom Kinnevik är av den bestämda uppfattningen att Skatteverkets tolkning är felaktig”, skriver bolaget.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: