Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Stenbeck förlorar skattetvist

I två närliggande skatteprocesser har Stenbecksfären förlorat i Förvaltningsrätten. Nu klagar Kinnevik på en av domarna.

Kinnevik klagar på fjolårets skattflyktsdom där bolaget upptaxerats med 230 miljoner kronor. Ytterligare ett huvudbry för syskonen Stenbeck kom i torsdags då en domstol för andra gången på kort tid gick på Skatteverkets linje.

Skattebråket som nu når Kammarrätten har pågått sedan mitten av 2009. Enligt domen har Kinnevik gjort fel vid försäljningen av sina aktier i Invik.

Skatteverket anklagar Kinnevik för skatteflykt och menar att bolaget har dribblat undan drygt 800 miljoner kronor i samband med försäljningen och har upptaxerat bolaget med 230 miljoner kronor, vilket Förvaltningsrätten höll med om.

Enligt en beskrivning från domen överlät Kinnevik sina konvertibla skuldebrev i Invik till dotterbolaget Lumvik ”till underpris”. Lumvik konverterade kort därefter dessa till aktier. Ett antal månader efter konverteringen sålde Kinnevik sina aktier i Lumvik till Milestone ”för marknadsvärdet”.

Kinnevik menar å sin sida att man följt lagen och hävdar att bolaget aldrig ägt och ”än mindre sålt” Invikaktier som Skatteverket och nu också Förvaltningsrätten påstår.

”Kinnevik ägde konvertibla skuldebrev i Invik. Det är dessa skuldebrev som Kinnevik överlät till Lumvik (paketerade). På samma sätt som man kan paketera fastigheter kan man paketera konvertibla skuldebrev”, skriver Kinneviks vd Mia Brunell Livfors via advokaten Mikael Larsson.

Kinnevik hävdar även att de konvertibla skuldebreven som överläts till Lumvik inte var näringsbetingade.

”Det är enligt Kinneviks mening helt klart att det inte strider mot lagstiftarens syfte att överlåta tillgångar paketerade i aktiebolag, oavsett vilka tillgångar det rör sig om”.

Kinnevik ryter även till mot domstolens åsikt om att Kinnevik istället borde ha avyttrat Invikaktierna direkt till den externa köparen.

”Hur skulle det närmast till hands liggande alternativet kunna vara att Kinnevik avyttrar en tillgång som bolaget aldrig ägt? Detta bör särskilt ifrågasättas med tanke på att Kinnevik inte kunde veta att det överhuvudtaget skulle ske en avyttring till en extern part när de konvertibla skuldebreven överläts till Lumvik den 22 december 2006”.

Det andra närliggande målet rör Stenbeck-familjens tidigare ägarbolag Emesco, numera ett dotterbolag till Kinnevik.

Detta bråk handlar om totalt 85,5 miljoner kronor i utdelningar från Tele2 och Transcom och hur dessa ska beskattas.

Emesco hävdar att utdelningarna ska vara skattebefriade. Detta eftersom Emesco under 2008 fusionerade in flera dotterbolag och därmed fick en röstmässig styrka i portföljbolagen på över 10 procent.

Enligt Emesco innebär detta att aktieinnehaven klassades som näringsbetingade och att utdelningen därmed ska vara skattefri.

Skatteverket har dock en annan syn på saken. Myndigheten anser att aktieinnehaven inte var näringsbetingade när de var spridda på olika dotterbolag och att denna skattesituation följde med in i Emesco när fusionen senare genomfördes.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Förvaltningsrätten håller med Skatteverket och skriver att Emesco ska beskattas för utdelningen på samma sätt som dotterbolagen skulle ha beskattas om fusionen inte hade utförts.

”Då varken Emesco AB:s eller dotterbolagens innehav i Tele2 och Transcom före fusionen uppgick till tio procent av röstetalet har innehavet inte utgjort näringsbetingade andelar”, skriver domstolen.

När Realtid.se når Kinneviks informationsdirektör Torun Litzen under måndagseftermiddagen förklarar hon att domen avser perioden innan Kinnevik förvärvade Emesco från Sapere Aude Trust reg., Jan Hugo Stenbecks dödsbo och Hugo Stenbecks Stiftelse år 2009.

Hon uppger därför att det är upp till Emescos tidigare ägare, det vill säga familjen Stenbeck, huruvida domen ska överklagas eller ej.

Den senaste domen har ingen finansiell påverkan på Kinnevik, enligt Torun Litzen.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: