Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

Ny bevisning ska fria Viklunds affärspartner

Hans Viklund och Magnus Persson överklagar Svea hovrätts dom.

Affärsmannen Hans Viklund, hans tidigare affärspartner Magnus Persson samt likvidatorn Kimmo Tihinen begär att Högsta domstolen ska ta upp ekobrottsmålet som avgjordes av Svea hovrätt i slutet på förra året.

Redan dagen efter hovrättsdomen meddelade Hans Viklunds försvarsadvokat Gustaf Ljungström att han var missnöjd med domen och fängelsestraffet på tre år. Nu har han vänt sig till Högsta domstolen. Han begär dock anstånd med att utveckla grunderna i överklagandet.

Hans Viklunds affärspartner Magnus Persson, som dömdes till 2,5 års fängelse, skriver via sin advokat Ingegerd Ek, att det kommit fram mer bevis som kan visa att han är oskyldig. Ek pekar även på att det förekommit ett grovt rättegångsfel utan att precisera grunderna för detta.

Ingegerd Ek kritiserar även fängelsestraffet och menar att det är en allt för sträng påföljd tillsammans med det långa näringsförbudet på 8 år. Hon skriver att det påstådda brottet inte har inneburit någon ekonomisk vinning för Magnus Persson och inte heller någon skada av betydelse för någon annan.

Ingegerd Ek menar att det är viktigt att HD tar ställning till vad dessa faktorer har för betydelse för val av påföljd och utdömande av fängelsestraffets och näringsförbudets längd när det gäller ekonomisk brottslighet.

Även Ingegerd Ek önskar att komplettera överklagandet efter storhelgerna.

De tidigare affärskompanjonerna dömdes för bedrägeri, grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll med koppling till ett flertal aktiebolag.

Kimmo Tihinen, som i sin roll som likvidator i ett av de aktuella bolagen straffades med villkorlig dom för grovt bokföringsbrott, klagar på domen genom sin advokat Staffan Bergqvist.

Enligt försvarsadvokaten förlitade sig Kimmo Tihinen på uppgifter från ägarna, Hans Viklund och Magnus Persson, beträffande värdena på aktierna i bolaget.

Kimmo Tihinen uppfattade att det endast var Hans Viklund och Magnus Persson som kunde fatta beslut om nedskrivning av aktierna och därför såg han inga hinder för att underteckna årsredovisningarna.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Kimmo Tihinen har tolkat lagtexten att det inte är nödvändigt för honom att sätta sig in i frågan vilka värden aktierna skulle ha. Tingsrätten och hovrätten har bedömt att han medvetet hållit sig okunnig.

Advokat Staffan Bergqvist hänvisar till att HD uttalat att endast uppenbart oriktiga bedömningar kan betraktas som vårdslösa. De finns därmed ett utrymme för att göra fel, vilket inte borde påverkas av i vilken utsträckning rättskällor har kontrollerats, resonerar han.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: