Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Annons:

Krönika av Per Agerman

Per Agerman

En advokats balansakt

Christer Sandbergs många roller i HQ-affären kan bli ett problem för bolaget, skriver Realtid.se:s Per Agerman.

Att vara ordförande i ett noterat bolag är en tung ansvarspost. Extra tung blir den i ett bolag som HQ där miljarder står på spel och olika ägargrupperingar gör allt för att sabotera för varandra.

Advokat Christer Sandberg är ordförande i HQ sedan i våras. Han är också ordförande i storägaren Herma Securities samt den troliga delägaren i bolagsstrukturen bakom CSL Fastighets AB som också är stor ägare i HQ.

Christer Sandberg utför också uppdrag åt Herma Securities i egenskap av advokat.

När HQ nu förbereder en nyemission som ska ge 31 miljoner kronor ställs hanteringen av de många rollerna på sin spets.

Som HQ-ordförande måste Christer Sandberg arbeta för alla aktieägares bästa, inklusive småsparare och familjen Qviberg.

Småspararnas främsta oro just nu torde vara den stora utspädning som väntar den som inte går in med nya pengar i nyemissionen. 41,8 miljoner aktier ska tryckas vilket kan jämföras med att HQ idag har totalt 27,9 miljoner utställda aktier.

Nyemissionen lär heller inte bli den sista. Styrelsen föreslår att bolaget gör ändringar i bolagsordningen när det gäller taket för antalet aktier vilket skvallrar om ytterligare utspädningsrisk.

Emissionsvillkor och hanteringen av eventuella garanter är extra känsliga i detta läge.

Både Herma och CSL är med och garanterar hela emissionsbeloppet. Herma kontrollerar idag 17,6 procent av HQ och riskerar att gå över budpliktsgränsen om garantiåtagandet måste fullföljas.

Herma har därför vänt sig till Aktiemarknadsnämnden för att få till ett undantag från budplikten. Ansökan är inskickad av Christer Sandbergs egen advokatfirma, en onödig sammanblandning av rollerna. Det hade sett renare ut med ett fristående ombud.

Till saken hör att HQ riktar mycket hård kritik mot Mats Qviberg och hans agerande som tidigare dominerande ägare och ordförande i styrelsen. Han anklagas bland annat för att ha överträtt sina befogenheter och drivit igenom beslut mot bolagets bästa.

Man kan givetvis räkna med att Mats Qviberg kommer svara med samma medel mot den nuvarande HQ-styrelsen. Familjen Qviberg har redan begärt att en granskningsman ska kallas in för att undersöka sommarens förlikning med Fredrik Crafoord.

Alla blottor som Christer Sandberg öppnar för anfall från Qvibergs riskerar alltså att leda till kostsamma fördröjningar av HQ:s försök att få ersättning från tidigare ledning och styrelse.

Ska HQ lyckas fylla på kassan krävs också en stor ägaruppslutning och enighet vid stämman i november.

Aktiemarknadsnämnden förbjuder nämligen Herma Securities från att rösta i nyemissionsfrågan som samtidigt kräver godkännande med två tredjedelars majoritet på stämman.

Här finns alltså en öppning för familjen Qviberg att agera. Dels genom att samla röster för att försöka blockera beslutet, dels genom att misstänkliggöra storägarnas intentioner inför de mindre ägarna.

I en sådan miljö ställs höga krav på integritet och fingertoppskänsla hos personen i ordföranderollen. Christer Sandberg har en svår balansakt framför sig.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Krönikor av Per Agerman

Annons:

Annons:

Annons:


Annons:


Annons: