Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Finans & Försäkring

Annons:

VECKANS PANEL OM LÄGET PÅ BÖRSEN:

”Index ser inte
direkt fräscht ut”

När tre börsexperter ger sin syn på framtiden i Realtid.se:s veckopanel råder delade meningar.

Wellfelt_170.jpg
Niklas Wellfelt, aktiestrateg på Erik Penser Bankaktiebolag.
Peterson_170.jpg
Hans Peterson, chef för SEB investment strategy.
Wiborg_170.jpg
Ragnhild Wiborg, fondförvaltare Consepio.
1. Sommarbörsen var dramatisk men senaste tiden har index vänt upp igen. Är det värsta över nu?

Niklas Wellfelt:
– Ja, sannolikt. Men trots att vi ser ett gradvis bättre börsklimat så räknar vi med att kommande månader präglas av att effekten av sommarens finansfrossa blir mer tydlig också i realekonomin. Det innebär svagare konjunkturstatistik och mer vinstvarningar än vad vi annars skulle ha haft. Den viktigaste faktorn som talar för ett gynnsammare börsklimat i höst är, helt enkelt, att nyhetsflödet inte kommer att vara tillräckligt negativt för att den makalösa pessimismen i marknaden ska kunna bita sig kvar. Då kan det snabbt bli trångt i dörren när positioner ska vändas.

Hans Peterson:
– Det har definitivt lugnat sig, om det värsta är över återstår att se. Det finns en del bra fundamenta på bolagsnivå och värderingar som kan fungera. Vill man äga några tunga industrier har de onekligen blivit billigare, om man vill kan man fokusera på de med bra utdelningshistorik så fnns det visst skydd mot volatilitet framöver.

Ragnhild Wiborg:
– Nej, det kommer att vara volatilt under lång tid framöver. Vi kommer att dras mellan centralbanker, myndigheters och politikers interveneringar för att stabilisera marknaden samtidigt kommer makron- och skuldproblemen i USA och Europa trycka ned det hela igen. Så det kommer att svänga. Och man tittar på hur index ser ut så ser det inte direkt fräscht ut om man säger så.

2. Var det överilat av de som tryckte på säljknappen under sommaren?

Niklas Wellfelt:
– Nej, inte om man hann sälja börsen i slutet av juli och köpte tillbaka densamma 25% lägre i slutet av augusti. Timing är delikat.

Hans Peterson:
– Av rörelsen storlek att döma har marknaden blivit tagen på sängen av de svaga makroindikatorer som kommit, framförallt sentimentsindikatorer. Förväntan var att den ”soft patch ” som vi såg under våren skulle övergå i normaliserad tillväxt. När det inte skedde kom säljknappen fram. Den extra omständigheten att politiken i både USA och Europa skapade osäkerhet blev en extra kraft. Man kan resonera i termer av att marknaden har värderats ner för de lägre tillväxtförutsättningar som gäller nu efter att de flesta bedömare reviderat ner sina BNP prognoser för 2012.

Ragnhild Wiborg:
– Nej, inte nödvändigtvis. Det beror på vilken situation man har befunnit sig i. Om man är väldigt långsiktig kan man sitta på aktier, men är man belånad och vill sova gott om natten så kanske det finns bättre alternativ. Så det går egentligen inte att säga vad som är rätt eller fel. Man måste även komma ihåg att det inte bara var retail som sålde, utan det gjorde även massa fonder och livbolag. Det har också visat sig att det kanske inte är så förnuftigt med aktiemarknaden om man ser till en längre period. Då har man inte tjänat så mycket. Under senaste 11 åren har aktiemarknaden halverats två gångar - ena gången år 2000 och den andra gången år 2008. Så aktiemarknaden kanske inte alltid är det rätta svaret med andra ord.

3. Hur ser du på börsens utveckling på ett års sikt?

Niklas Wellfelt:
– Vi nosar på Lehman-bottnar vad gäller värderingen av börsen, oavsett om vi ser på vinstmultiplar eller mer vinstneutrala värderingsmått. Men till och med många av baissarna i marknaden har en konjunkturbild som är tillräcklig för att företagen ska lyfta sina vinster under kommande år. Även om vi varit för optimistiska till börsen inför 2011, så talar vi nu med våra kunder om en ”vägkarta till återhämtning” och är positiva till aktiemarknaden.

Hans Peterson:
– Under förutsättning att de aktuella tillväxtprognoserna håller är börsen hyggligt värderad och bör kunna utvecklas ok. Men idag ger de flesta konjunkturbedömare en relativt stor recessionsrisk i sina prognoser och vi har fortfarande betydande oklarheter om bilden i Europa och frågan om besparingar i statsbudgetar. Den frågan kommer att bli än mer komplicerad om vi får en svag konjunktur så visst finns det risker. Man måste komma ihåg att det här är ingen normal konjunkturcykel, den deleveeraging som pågår och den begränsade potentialen i penning politik, trassel med finanspolitik ger sämre förutsättningar än normalt... det är svårt att idag ge en köprekommendation även om man skulle vilja.

Ragnhild Wiborg:
– Det blir samma svar som på fråga 1. Det vill säga att det blir volatilt. Vi kan inte ropa och be Kina vara lösningen på västvärldens problematik. Kina är svagare nu också. De har haft kraftiga åtstramningar i både Kina och Indien på grund av hög inflation. Man har även höjt räntor och haft olika åstramningar inom bankväsendet.

4. Tror du de stabila utdelningsbolagen ligger kvar eller höjer utdelningarna nästa år med tanke på konjunkturläget?

Niklas Wellfelt:
– Vi räknar med att utdelningsbolagen levererar som de brukar. Förvisso ger marknadsturbulensen ett hack i konjunkturkurvan under hösten. Företag och konsumenter blir försiktigare när osäkerheten om framtiden är större än vanligt. Det i sig är tillräckligt för att ekonomin ska bromsa och bolagens försäljning mattas. Det gör också bolagsledningar mer försiktiga, vilka då i högre grad väljer att vårda redan starka balansräkningar. På marginalen kan det ge en mer återhållsam utdelningspolicy. Men trots allt, med vår konjunktursyn ser vi inte att de stabila utdelningsbolagen ändrar sin hållning.

Hans Peterson:
– Svår fråga; många bolag är försiktiga med sina utdelningar, och man kommer nog att försöka. I grunden bör marginaler kunna hålla sig relativt bra.

Ragnild Wiborg:
– Det blir lite av en ledande fråga. Du menar att konjunkturen vänder upp, medan jag är högst osäker på konjunkturläget. Och blir konjunkturen svagare är bolagen försiktiga med utdelning. Bra aktier att leta efter är om det är bolag med en bra affärsmodelll som överlever sämre tider och en bra balans. Sedan vill jag också poängtera att jag delar finansminister Anders Borgs uppfattning och tycker att det är högst oansvarigt av Swedbank att göra stora utdelningar. Situationen för bankerna är fortsatt högst osäker. Och det spelar ingen roll om Sverige utvecklas ok inom området eftersom det svenska bankväsendet ändå drabbas om det europeiska bankväsendet får ytterligare problem.

5. Så hur ska en enkel småsparare agera?

Nicklas Wellfelt:
– Vi tycker att börsen är attraktiv. Om vi antar att Riksbanken över tid lyckas leverera två procent inflation, i linje med sitt mål, samtidigt som långräntan i dagsläget pendlar kring tvåprocentstrecket, då blir det inte mycket real avkastning kvar i obligationsmarknaden. Med en global ekonomi som fortsätter att växa, underbyggd av strukturellt hög tillväxt i de nya snabbväxande ekonomierna med Kina i täten, så räknar vi med att börsbolagens vinster stiger under kommande år, vilket i sin tur talar för att börsen ser tilltalande ut. Än mer så om vi tar hänsyn till extremt låga värderingar.

Hans Peterson:
– Med försiktighet om man inte är beredd att leva med volatilitet...vill man söka aktietillväxt är de bästa förutsättningarna i Asien..och möjligen Sverige in en tid framåt, marknaden har varit misshandlad och känns billig i relativa termer.

Ragnhild Wiborg:
– Det är extremt individuellt. Det beror helt och hållet på hur mycket pengar du har om man ska vara försiktiga och inte belåna sig för mycket. Men jag tycker att man ska gå in i hedgefonder för att få mer balanserad portfölj. Snittet för hedgefonder ligger betydligt högre än det generella snittet för aktiemarknaden. Ett exempel på det är att min fond har gått upp i år trots ett tufft läge. Så mitt råd är att man ska diversifiera sin portfölj.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: