Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Realtid.se Börs

Annons:

Guldläge i järngruvan

Inga problem skaffa 100 miljoner till, säger Dannemoras vd Staffan Bennerdt.

dannemora200.jpg
Dannemora gruva i Uppland.
Foto: Scanpix.
staffan200.jpg
Vd Staffan Bennerdt kom till Dannemora 2008. Han har jobbat på Axelson Johnsons maktbolag Nordstjernan och blev sedan CFO på NCC och hos malmjätten Boliden.
Foto: Dannemora Mineral.
Dannemora Mineral vill byta upp sig till Stockholmsbörsens small cap-lista från First North, där aktien fortsatt att stiga. Gruvbolaget är redan primärnoterat på Oslobörsens small cap-lista.

Ett obligationslån på 120 miljoner dollar i februari blev avgörande för att vd Staffan Bennerdt nu kan ta Dannemora till Stockholmsbörsen.

Dannemora har redan tagit in 500 miljoner kronor från ägarna. För att få obligationslånet måste Staffan Bennerdt skaffa ytterligare 100 miljoner kronor genom en emission inom tolv veckor.

– Det ser vi inte som något problem. Det kommer vi att göra under våren, säger han.

Bolagets marknadsvärde närmar sig 800 miljoner kronor. Staffan Bennerdt har just rekryterat en ny produktionsledning och letar efter ytterligare nyckelpersoner. Kunderna har godkänt provleveranser.

Blir det fler noteringar i branschen 2011? Staffan Bennerdt kan inte säga om det går lika bra för fler svenska mineralbolag. Men han konstaterar att branschens multinationella jättar alla håller ögonen på norra Sverige.

– Situationen är väldigt gynnsam. Det beror i grunden på att Sverige är mineralrikt. Det beror också på att vi har en väldigt liberal lagstiftning sedan lång tid tillbaka.

Dannemora är en femhundraårig gruva som fick läggas ner 1992. Då producerade gruvan 600.000 ton järnmalm per år.

Med stigande metallpriser väcktes bolaget till liv igen 2005. Sedan dess har priserna mångdubblats. Det har blivit lättare att hitta och utvinna malm. Logistiken har blivit effektivare. Produktiviteten ökar. 18 månader efter start 2012 ska gruvan producera 1,5 miljoner ton om året. Tills dess måste man bygga ett sovringsverk som ska förädla järnmalmen.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Nils Bernhard och Lennart Falk kontrollerar majoriteten i bolaget via röststarka a-aktier. First Securities AS i Oslo var mäklare för obligationslånet. Endeavour Ltd i London var finansiell rådgivare. Remium AB är certified advisor på First North.

Staffan Bennerdt kom till Dannemora 2008. Han har varit finansdirektör på Ax:son Johnsons maktbolag Nordstjernan och på malmjätten Boliden.

Inte lika kul i Svappavaara
LKAB måste efter tio månaders drift stänga gruvan i Gruvberget med 100 anställda. Det blir följden av att Miljööverdomstolen undanröjt det tillstånd för gruvbrytning som miljödomstolen i Umeå tidigare gett.

”Konsekvenserna av domen är omfattande. 100 personers sysselsättning riskeras på kort sikt och framtiden för Svappavaara som gruvort är oviss”, säger Per-Erik Lindvall, ansvarig för teknik- och affärsutveckling.

LKAB:s planer på att öka omsättningen med närmare 50 procent genom att öppna tre nya gruvor i Svappavaara är i farozonen. Satsningen beräknas skapa 1.500 nya arbetstillfällen, varav 500 i gruvorna.

LKAB kommer att överklaga till högsta domstolen.

Naturvårdsverket hade överklagat miljödomstolen och länsstyrelsens godkännande eftersom gruvan sökt tillstånd för brytningen separat. Då går det inte att bedöma hur deponier, vattenhantering och anrikning påverkar miljön.

Gruvan är för liten för en egen tillverkning av pellets, menar LKAB som istället vill samköra malm från flera små gruvor i samma pelletsverk. LKAB ser ingen poäng med att söka tillstånd för helheten.

”Det är en ren byråkratifråga, säger Per-Erik Lindvall”, direktör teknik och affärsutveckling på LKAB.

Enligt LKAB blir miljön varken bättre eller sämre av att gruvan stoppas.

”Inte ett enda miljövillkor kommer att påverkas av det här”, säger Per-Erik Lindvall.

Men på Naturvårdsverket tycker miljörättsjuristen Rikard Janson att LKAB försöker förminska ett miljöproblem till en byråkratifråga.

”Utsläppen samverkar med varandra. Man kan inte bedöma dem separat”, säger han.

LKAB pumpar metallhaltigt vatten från Gruvberget till vattenmagasin för andra anläggningar – utan tillsånd. Då ökar risken för att föroreningar läcker ut, enligt Natuvårdsverket.

”Det här är inte en principfråga. Det är direkta miljövärden som påverkas”, säger Rikard Janson på Naturvårdsverket.

”LKAB känner mycket väl till det här. De har chansat på att snabbt få igång verksamheten innan allting är prövat.”

TT / Realtid.se
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: