Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Annons:

PIRATHOTET:
kahterjundi473.jpg
”KAHTER JUNDI” är somaliska för ”beväpnade vakter ombord”. Skyltarna sitter nu på fartyg från rederiet Stena Bulk och har fungerat avskräckande, enligt vd Ulf Ryder.

Foto: Stena Bulk

Svenska rederier
kräver militärbeskydd

Rederier under utländsk flagg anlitar regelbundet legosoldater. Nu kräver svenskflaggade fartyg att få skydd av svensk militär i piratplågade farvatten.

navalguards200.jpg
Brittiska företaget Naval Guards vd Thomas Jakobsson har köpt flera fartyg som den svenska marinen använt som trupptransport. Nu har han också köpt en minsvepare som använts i den svenska försvarsmakten för att kunna erbjuda eskort i utsatta vatten.
Foto: Naval Guards.
tryggve200.jpg
”Läget var illavarslande för flera år sedan, men ingen kunde förutse att det skulle gälla hela Indiska Oceanen”, säger Tryggve Ahlman på Sveriges Redareförening.
Pirathotet:
Sveriges Redareförening kräver i ett mejl till regeringen snabbt besked om möjligheten till svensk militär ombord på fartygen. I andra hand vill de få ta ombord legosoldater.

Redarna pekar på att en besättningsman på Beluga Nomination avrättades ”som en ren vedergällning” tidigare i år. Läget har förvärrats och situationen är akut. Och piraterna ger sig allt längre ut på havet.

”Det var illavarslande för flera år sedan, men ingen kunde förutse att det skulle gälla hela Indiska Oceanen”, säger Tryggve Ahlman på Sveriges Redareförening.

Under 2010 togs fler människor till fånga än under något annat år sedan den internationella sjöfartsorganisationen IMB började föra statistik 1991.
Realtid.se har tidigare rapporterat om att branschorganisationen Sveriges Redareförening vill få tillstånd att använda beväpnade civila vakter ombord. Det senaste förslaget är att personal från svenska försvaret ska finnas med ombord och skydda svenskflaggade fartyg mot pirater:

– Vi har frågat näringsdepartementet om möjligheten att ta ombord svensk militär. Det skulle i så fall innebära att svenska örlogsmän skyddar svenska fartyg på ett sätt som vad vi förstår är förenligt med svensk och internationell rätt, säger Tryggve Ahlman, som är säkerhetsansvarig i organisationen.

Det var i början av februari som Sveriges Redareförening skrev till näringsdepartementet och bad att man skyndsamt skulle utreda möjligheterna få placera civila beväpnade vakter ombord på fartygen i Adenviken och Indiska Ocenan.

En viktig orsak var att man såg att området där piraterna verkar hade utökats väsentligt på kort tid. En ytterligare anledning var att det nyligen inträffat en rad incidenter. Man pekade även på det osäkra läget i Nordafrika.

Bara några dagar efter att brevet skickats slog pirater till mot en italiensk tanker. Därefter har exempelvis en dansk familj i en segelbåt tillfångatagits.

Långsam handläggning

Men trots allt fler incidenter har inte näringsdepartementet agerat i frågan. Enligt departementets handläggare Sofia Karlsson är det en komplex fråga som berör många departement. Hon menar också att frågan måste förankras hos den politiska ledningen innan ett beslut fattas.

Sveriges Redareförening tror sig dock ha kommit på ett sätt att snabba upp processen. Idén går ut på att få möjlighet att ha med svensk trupp ombord på fartygen:

– Då är det sanktionerat av den svenska staten. Det vore naturligtvis en jättebra lösning, säger Tryggve Ahlman.

Bakgrunden till att Sveriges Redareförening har ändrat uppfattning i frågan och hellre vill ha svenska soldater än civila beväpnade vakter är att man har insett att det är långtifrån säkert att det vore förenligt med svensk och internationell rätt att låta vem som helst agera med vapen i hand. Detta då ansvarsfrågan skulle kunna bli ett problem för rederierna vid en situation där vapnen skulle komma till användning.

– Konsekvenserna om det blir skjutningar och hur ansvarsfrågan ser ut – hela världen brottas med de frågorna nu – är inte så lätt. Det finns ingen som har ett rättframt svar, säger Tryggve Ahlman.

Stena Bulk har inga fartyg under svensk flagg och behöver därmed inte rätta sig efter det svenska lagrummet. Här använder man redan beväpande vakter och har goda erfarenheter av detta. Företagets vd Ulf Ryder tror att svenska militärer kunde vara en ännu bättre väg att gå för svenska rederier:

– Militärer låter bättre för mig. Det är bättre att ha så professionella vakter som möjligt, säger han.

Legosoldater på plats

Även säkerhetsföretaget Naval Guards stämmer in i den bedömningen. Bolaget tjänar pengar på att låta utrangerade militärfartyg från den svenska Försvarsmakten eskortera handelsfartyg i området.

Företagets vd, Thomas Jakobsson, håller med om att det bästa ändå vore om Försvarsmakten kunde sätta svenska trupper ombord på svenskflaggade handelsfartyg. Inte minst med tanke på att det kan finnas en osäkerhet kring att ha ombord civila beväpnade vakter:

– Att rederier från flaggstater som Sverige inte vill sätta folk med vapen ombord beror på att de inte vet vilket folk de får och vilken utbildning de har samt vad det får för konsekvenser för den personal som inte har vapen. Försvarets soldater är ändå tränade i Sverige, vilket gör att det blir ett ännu bättre sätt för att kunna kontrollera riskerna, säger han.

Han är heller inte orolig för att militären skulle konkurrera ut privata säkerhetsföretag, som det han själv exempelvis representerar:

– Det finns ingen möjlighet för militären att bevaka all trafik. Möjligen kan svensk militär bevaka en del av den svenska trafiken, säger Thomas Jakobsson.

Svenska soldater har redan erfarenhet från området. Exempelvis styrdes EU:s insats Atalanta från svenska HMS Carlskrona med stöd från Kustbevakningens flyg. Då sade Försvarsminister Sten Tolgfors till Expressen att det här är viktiga insatser också för framtiden, men varnade samtidigt för en upptrappning av våldet.

EU:s utrikesminister Catherine Ashton ville se en långsiktig lösning på land, men löste inte den akuta situationen till havs.

Försvaret har kapaciteten

Varje månad passerar ett par tusen fartyg utanför Somalias kust och det finns inga praktiska möjligheter att ha militär ombord på alla. Men en typisk månad passerar kanske bara fem fartyg med svensk flagg området. Ett sådant åtagande skulle Försvarsmakten kunna klara av, resonerar Tryggve Ahlman.

– Det vore en rimlig åtgärd om man ser på det hela rent resursmässigt. Sedan är det en annan fråga var man ska gå ombord och vilka vapen man ska ha, säger han.

Rederier både i Sverige och utomlands lägger mycket kraft på att påverka politikerna i dessa frågor. Sveriges Redareförening är kritisk mot att regeringen dröjer med svaret, men har samtidigt förståelse för att det kan vara en komplex fråga att hantera:

– Vi vill få reda på spelreglerna, men bara de jobbar med frågan är vi nöjda. Vi får finna oss i att det tar tid, säger Tryggve Ahlman.


Artikeln fortsätter nedan 


Annons:

Som alternativ till att använda svensk militär ombord föreslår alltså rederierna att man får möjlighet att hyra in beväpnade civila vakter.

Enligt Stena Bulks vd Ulf Ryder finns det redan en internationell marknad av mer eller mindre auktoriserade och seriösa privata eller halvstatliga säkerhetsföretag att välja på.

Hur vet du vem du kan lita på?
– Alla talar för sin vara. Det är var och ens ansvar, men det finns tillräckligt många seriösa företag att välja på, säger han.

Naval Guards legosoldater är före detta militärer från Ukraina. De försöker möta upp och skrämma bort misstänkta pirater och hålla handelsfartygen utom skotthåll. Militära fartyg verkar också avskräckande, även små sådana. Naval Guards använder bland annat trupptransportbåtar och en minsvepare från den svenska marinen – fast under mongolisk flagg.

Beväpnade män bordade båt

Enligt Thomas Jakobsson kan svenska rederier anlita honom. Detta eftersom de inte behöver ta någon ombord och eftersom han inte seglar under svensk flagg. Priset ligger kring 60.000 kronor per dygn.

Naval Guards rapporterar bland annat till brittiska myndigheter. Den senaste allvarliga konfrontationen inträffade så sent som den 2 mars. Den 21 meter långa motorbåten Capricorn bordades då av sex beväpnade män i en snabbgående mindre båt. Kaptenen och maskinisten, båda från Nederländerna, förskansade sig i maskinrummet:

– Besättningen på båten vi eskorterade uppförde sig som vi hade planerat. Så vi hade en relativt fri skottvinkel, säger Thomas Jakobsson.

Sex legosoldater ombord på Naval Guards följebåt sköt varningsskott och la sig i position för verkanseld. I skottväxlingen som följde sköt piraterna sönder utrustning för satellitkommunikation på Naval Guards båt. Sedan flydde de till ett större fartyg i närheten. Då får Naval Guards soldater inte fortsätta att skjuta. Enligt Thomas Jakobsson kom ingen människa till skada denna gång.

Bara ett par timmar senare kom ytterligare en piratattack i samma område.
crew473.jpg
”Vi har gett order att inte skjuta ihjäl folk. Vi styr det själva. Vi skjuter varningsskott. Kommer den närmare än hundra meter så skjuter vi på motorerna. Vi skjuter inte för att döda i första hand.
Det har funkat hittills”, säger Ulf Ryder, vd på svenska rederiet Stena Bulk som har beväpnade vakter ombord på sina Bermudaflaggade fartyg.
sniper473.jpg
Prickskyttar ombord på Stena Bulks fartyg har order att i första hand skjuta sönder motorerna på båtar som närmar sig trots varningsskott.

Foto: Stena Bulk.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:


Annons:


Annons: