Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Annons:

Bakläxan: Gräv upp allt

Länsstyrelsen kräver att Skanskas schaktmassor ska bort från kärret.

Miljööverdomstolen högsta instans
Grontmij kan hjälpa Allbildelar att överklaga länsstyrelsens föreläggande till miljödomstolen i Nacka.

En dom där kan överklagas till miljööverdomstolen. Då behövs ett prövningstillstånd. Det ges bara om fallet är principiellt intressant.
Förra året berättade Realtid.se om hur fyllnadsmaterial från Skanska hamnat i ett kärr i Huddinge söder om Stockholm.

Länsstyrelsen kräver nu att familjeföretaget Allbildelar ska transportera allt till en godkänd mottagare senast den 1 augusti.

Länsstyrelsen har polisanmält Allbildelar för miljöbrott, förundersökning pågår och polisen har hållit förhör. Tidigast i mars fattar åklagaren beslut om ett eventuellt åtal.

Länsstyrelsen har tills vidare fått nöja sig med Allbildelars svar att schaktmassorna ”kommer från entreprenören Skanska och arbetsplatsen Norra Länken i Stockholm”. Skanska bygger denna kringfartsled, men hävdar att inga massor kommer härifrån.

Realtid.se har tidigare rapporterat att det handlar om massor från Skanskas projekt på Kungsholmen i Stockholm. Här är marken nu sanerad. Skanska hävdar att allt som gått till Allbildelar varit rent. Det finns inga belägg för att det inte skulle stämma. Skanska har inte kunnat visa några intyg, men ingen har heller krävt det.

”Skanska har så vitt vi vet och så vitt kommit fram hittills INGET SOM HELST ANSVAR för detta”, skriver Skanskas talesperson Peter Gimbe till Realtid.se.

Huddinge kommun ansvarar för tillsyn över miljöfarlig verksamhet i kommunen. Oppositionen i Huddinge har anmält kommunens hantering till Justitieombudsmannen, som beslutat att inte ta upp frågan.

Varför har det här blivit ett fall för länsstyrelsen?
– Det är en tanke som slagit mig, säger länsstyrelsens handläggare Marie Bergström Wickman.

– Om det stämmer att man har anmält till kommunen att det pågår saker som man kan ifrågasätta så hade det varit bra om kommunen agerat. Då hade vi sluppit det här.

Allbildelar, som säljer just bildelar, ville kunna ställa upp bilvrak på hela sin tomt och la därför massorna på fastigheten som gränsar till kärret. Skanska i kärret och på mark som redan var förorenad när de köpte fastigheten av kommunen. Allbildelar hävdar också att det fanns schaktmassor i kärret sedan tidigare. Här har det pågått industriverksamhet sedan 1950-talet och området ligger granne med kommunens soptipp.


Kärret fungerar inte längre som vattenreservoar, konstaterar länsstyrelsen. Den naturliga rening och reglering som våtmarker har är borta liksom våtmarkens ekologiska funktioner. Kommunen har aldrig ordnat med rening av dagvatten här. När det regnar rinner vattnet vidare mot sjön Orlången.

När kommunen dröjde med att undersöka uppgifter om nya miljöbrott agerade länsstyrelsen. Skanska välokomnar en prövning.

”Jättebra att länsstyrelsen jobbar med de här frågorna och att de vidtar lämpliga åtgärder när det visat sig finnas förorenade massor”, skriver Peter Gimbe på Skanska.

Kommunen har länge vetat att marken varit förorenad. Länsstyrelsen krävde nya markprover i höstas. Allbildelar anlitade då teknikkonsultföretaget Grontmij. Proverna visade på höga halter av bly, kvicksilver, zink och barium.

– Det är riktigt höga halter av bly, klart över gränsen för vad som klassas som farligt avfall, säger länsstyrelsens handläggare Marie Bergström Wickman.

– I ett akut läge är det inte farligt, men sker det förändringar i marken är det risk för att föroreningarna lakas ur med tiden.

Men den förorenade marken ligger under de massor som kommer från Skanska.

”Inget av det förorenade material som avses kommer så vitt känt för oss och så vitt kommit fram hittills, från Skanskas projekt”, skriver Peter Gimbe på Skanska.

I fyllnadsmassorna från Skanska fanns däremot betongblock, asfaltgrus, markplattor, textilier, rep, armeringsjärn, tegel, rötter, däck, betongrör och kablar.

Allbildelar ansökte i efterhand om dispens för att få hälla detta i kärret. När länsstyrelsen sa nej hjälpte Grontmij till med ett överklagande.

Leif Bertilsson är vd för Grontmij i Sverige. Han var projektchef för division Väg när han lämnade Skanska år 2000.

Nu har Grontmij helt tagit över åt Allbildelar. Allbildelars ägare och ledning hänvisar alla frågor till Grontmij.

Grontmij har både Skanska och Allbildelar som kunder. Finns det en intressekonflikt där? Grontmijs uppdragsledare Ewa Bergwall, som nu också är den enda person som uttalar sig åt Allbildelar tar illa upp och kallar frågan ”fullständigt vansinnig”.

– Jag är jurist. Det här får du inte skriva, säger hon.

– Grontmij har inget kommersiellt intresse åt vare sig det ena eller det andra hållet. Vi är anlitade att utföra markutredningar samt att företräda bolaget, det är allt.

Samtidigt som hon undersöker möjligheterna att överklaga beslutet att gräva upp allt lovar hon att Allbildelar inte bara tänker betala vite och strunta i föroreningarna.

– Det alternativet finns inte. Naturligtvis måste man agera. Det här är ett ansvarsfullt företag, säger Ewa Bergwall på Grontmij om Allbildelar.

Varför inte påbörja saneringen nu?
– Allbildelar måste först veta hur det går med överklagandet av dispens från förbudet om markavvattning.

Allbildelar måste lägga ut bottengående skyddslänsar av geotextil runt området så att inget läcker ut medan de tar bort massorna, skriver länsstyrelsen. Men Allbildelar vill helst låta allt ligga kvar. Företagsledningen är överens med kommunens miljöchef om att risken för spridning av föroreningar ökar om massorna grävs upp.

– Avsikten skulle i så fall vara att göra omfattande åtgärder så att inget läcker ut. Man tänker inte försöka smita undan sitt ansvar på något sätt, säger Ewa Bergwall på Grontmij.

Allbildelar skulle inte heller komma undan med de 200.000 kronor i vite som länsstyrelsen nu hotar med. Länsstyrelsen skulle inte stanna där.

– Nej absolut inte för vi vill att åtgärden ska genomföras, säger länsstyrelsens miljöskyddschef Lena Pettersson.

Länsstyrelsen kan höja vitesbeloppet om ingenting händer. Någon övre gräns finns inte.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Kommunen kan välja att ta itu med de förorenade massor som ligger utanför kärret. Det skulle länsstyrelsen också kunna göra. Men det vill inte Allbildelar.

– Det skulle bli ohanterligt så det har aldrig varit aktuellt, säger Ewa Bergwall på Grontmij.

Grontmij har valt att bara ta prover i två av de tre områden länsstyrelsen pekat ut. I det tredje området flyter tjock, gul olja i pölar på marken.

– Det luktar drivmedel. Det har man inte gjort tester på. Sådant lakas ur lätt, säger Marie Bergström Wickman på länsstyrelsen som själv var där i somras.

– Jag hade ringat in det området också för provtagning. De valde de att koncentrera sig på de andra två områdena. Vi fick fram det vi behövde för att gå vidare, så jag gjorde inget av det. Men visst är det önskvärt med markprover där också.

Det är inte säkert att Allbildelar är skyldiga att ta markprover i det tredje området, men länsstyrelsen ska följa upp frågan.

– Det faller inte mellan stolarna. Någon kommer att ta tag i det, säger Marie Bergström Wickman.

Realtid.se har sökt vd Leif Bertilsson på Grontmij och kommunalrådet Daniel Dronjak-Nordqvist (M).

vatmark473x350.jpg
Fyllnadsmassor i vårmarken. Foto: Grontmij.
Skanska om hur schaktmassorna hamnade här
”Det som hänt kan jämföras med om någon skulle köpa jord, grus eller sand direkt från handeln, alltså inte förorenat. Skulle sedan denna jord, grus eller sand användas för att tippas över något företags föroreningar skulle knappast någon få för sig att hävda att detta skulle vara försäljarens ansvar, de kan ju inte rimligen ta ansvar för hur produkterna används av köparen.”

Skanska skriver att man har ”låtit ett välrenommerat företag, på sedvanligt sätt och enligt alla lagar och regler, ta hand om material från ett gatuombyggnadsprojekt på Kungsholmen i Stockholm. Detta material är INTE förorenat och därmed finns inga restriktioner för dess användning.”

”Detta företag har sedan överlåtit materialet till Allbildelar som enligt uppgift, vilket vi inte har någon insyn i, använt bland annat detta material för att täcka över förorenat material i Huddinge.”

”Skanska har därför ingen del i detta”, skriver presschefen Peter Gimbe.

”För oss är det självklart viktigt att länsstyrelsen driver detta ärende, liksom alla andra miljöärenden på bästa sätt.”
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:


Annons:


Annons: