Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Juridik

Annons:

ADVOKATENS BOLAG FICK UPPDRAGET:

Delphi stäms för avtalsbrott

delphiorian_473.jpg
Delphi-delägaren Örian Odenbro framför byråns fasad mot Hamngatan i Stockholm.
Bild: Delphi och Eniro.se.

Advokatbyrån Delphi och Örian Odenbro stäms av IT-entreprenören Nils Revvik för avtalsbrott efter att hastigt ha avslutat ett samarbete kring utveckling av ett IT-system.

nilsrevvik_200.jpg
Nils Revvik: försmådd och -bannad IT-entreprenör, som numera åter är affärsutvecklare på Skandia.
Avtalshanteringssystem
Ett slags sökbart dokumenthanteringssystem där stora företag samlar de avtal de har, vanligen med sina största kunder. Pga känslig kunddata har ibland advokatbyråer ansvar för databaserna. Stora företag har egna avtalshanteringssystem.

Akronymen (alla IT-system har akronymer) är CGS = contract governance system.

Nils Revviks idé med Renils CGS var ursprungligen att möjliggöra digital signering av avtal, något som enligt honom skulle innebära stora besparingar tack vare minskad pappershantering, lägre budkostnader etc.
IT-företaget Renil, grundat av Nils Revvik, stämmer advokatbyrån Delphi efter att det samarbete företagen hade kring utvecklingen av ett ”avtalshanteringssystem” kraschlandade. För det avtalsbrott som Renil hävdar att Delphi gjort sig skyldiga till vill man ha 2,4 miljoner kronor i ersättning.

Systemet var tänkt att ta över ett liknande system som Delphi använde för att hantera sina klienters avtal med klienternas kunder, men som behövde ersättas eftersom den tidigare leverantören avvecklade sin verksamhet. Utveckling av ersättningssystemet skedde i dialog med två av de kunder – DHL och PartnerTech – som använde det system som var under avveckling.

Efter några månader fick Renil plötsligt via en av dessa kunder veta att Delphi hade rått dem att vända sig till en annan leverantör, eftersom Renil skulle ha långsiktiga finansiella problem, samt vara långt ifrån färdiga med sin produkt.

Att säga att Renil med Nils Revvik i spetsen blev förbannade när de via kunden fick reda på att Delphi hade rått dem att gå till en annan leverantör är ingen överdrift: underleverantörer för programmering hade anlitats för dyra pengar, och fyrabarnsfadern Nils hade tagit tjänstledigt för att driva företaget, vars framtid stod och föll med Delphi-projektet.

Revvik gick tillbaka till sin tidigare tjänst som affärsutvecklare på Skandia – och stämde Delphi med processfinansiellt understöd från en affärsbekant som blivit förmögen på att sälja sitt bemanningsföretag några år tidigare.

Status nu är att muntlig förberedelse har hållits och att parterna ska inkomma med bevisuppgifter i slutet av augusti.

I stämningsansökan framgår att samarbetet under hösten 2008 kantades av visst krångel, exempelvis med de databaser som fanns hos Delphi och som Renil skulle föra över till sitt system: data fanns i svårhanterliga och inte särskilt standardiserade format, och extra programmeringskostnader och fördröjningar uppstod för att flytta materialet.

Dessutom visade det sig enligt Renil att det inte var fråga om något skalbart standardsystem, utan snarare om skräddarsydda lösningar för de enskilda kunderna.

Nils Revvik: blev det inte helt enkelt för krångligt för Delphi och deras kunder att använda sig av Renil?
– Fördröjningarna var ju Delphis fel, svarar Revvik, och pekar på att Renil förespeglades en mer välstrukturerad databas än vad som omsider visade sig vara fallet.

Örian Odenbro å sin sida säger att Delphi som advokatbyrå inte hade kompetens att bedöma i vilken ordning en databas befann sig i; det ingick inte i deras ansvar. De såg till att förmedla en kontakt mellan IT-företagen så att data skulle kunna överföras, men där slutade deras inblandning.

Något formellt samarbetsavtal mellan Delphi och Renil skrevs aldrig under: man jobbade intensivt på med systemet. Stämningen är ändå rubricerad avtalsbrott, alternativt vårdslöshet vid avtalets ingående.

Varför skrev ni aldrig något avtal, Nils Revvik?
– Vi hade så rasande mycket att göra. Delphi kom visserligen med ett förslag på avtalslydelse, men med helt annat innehåll än det vi kommit överens om: det var skrivet som ett väldigt stramt underleverantörsavtal, med oacceptabla villkor för vår del.

Trots den ställning av underleverantör som avtalsförslaget stipulerade innehöll det enligt Revvik ingenting om att Delphi skulle betala Renil för deras tjänster: hela upplägget gick ut på att Delphi tack vare sin storlek och sitt renommé hjälpte det nystartade företaget att komma igång, samtidigt som Delphi själva skulle kunna fortsätta hålla sina kunder nöjda.

Kan ni inte gå till någon annan advokatbyrå med ert system nu när Delphi-samarbetet havererade?
– Nej, det är en väldig uppförsbacke att starta något sådant här utan vare sig ett fungerande system, som vi inte har nu, eller existerande kunder.

Realtid.se ringer en av de personer som arbetade med Delphi och Renil från ett av kundföretagen. Han har bytt arbetsgivare idag och vill därför inte förekomma med namn, men tycks fascinerad av att tvisten uppstått och kommenterar gärna sin syn på den.

– Vem Delphi anlitade som IT-underleverantör spelade ju inte oss någon roll. Det verkar nästan lite rättshaveristiskt av Renil att stämma Delphi när de inte hade något fungerande system på plats. Vi hade ju ingen vilja att medverka i ett systemutvecklingsprojekt här, vi ville bara ha ett fungerande system.

I stämningsansökan framgår att Renil var missnöjda med det sätt på vilket Delphi kommunicerade Renils roll gentemot kunderna: som en IT-underleverantör. Vore så fallet, menar Renil, borde de ju få betalt för det de gjorde.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Örian Odenbro själv säger att det gemensamma projektet strandade eftersom Renil inte höll måttet:

– Skälet till att samarbetet bröts var helt enkelt att Revvik och en kollega till honom ringde till oss efter att projektet var väsentligt försenat och sa att de inte skulle kunna klara av sitt åtagande, det vill säga den produkt som de skulle leverera till våra klienter. De skulle varken kunna leva upp till samma nivå som det tidigare systemet hade eller kunna uppfylla kundernas förändringsönskemål.

En bakomliggande orsak till detta var i sin tur enligt Odenbro att Renils underleverantör, ett litet programmeringsföretag, ville ha betalt för sina insatser.

– Men Revvik och c:o hade inga pengar, de hade förväntat sig att IT-leverantören skulle jobba gratis.

Inte att Delphi skulle betala programmerarna?
– Nej, det var uppgjort att vi inte skulle betala något, men av samtalet med Revvik och hans kollega förstod jag att de hade förväntat sig ett finansiellt åtagande av Delphi, vilket hade försatt oss i en svår situation.

Men en utväg uppstod för Odenbro:

– Jag hade fått kännedom om att det fanns ett annat system som precis hade lanserats. Då nämnde vi för våra klienter att de kanske skulle titta även på detta, eftersom vi hade problem med försening och bristande måluppfyllelse.

Klienterna följde detta tips, och:

– De fastnade för det andra systemet.

Leverantör av detta system var IT-företaget Logitall.

Logitall har ungefär 20 anställda enligt Affärsdata. Den senaste nyheten på företagets webbsida, från den 5 juli, handlar om att Parks & Resorts (företaget bakom Gröna Lund, Skara Sommarland etc) har valt Logitalls lösning e-Contract för sin avtalsadministration.

– De var längre komna än Renil, säger Odenbro om Logitall.

– De hade inte en fungerande produkt på så sätt att de hade kunder, men det har de nu.

Delphi hanterar inte längre sina kunders avtal: den tjänsten upphörde i och med att det gamla systemet togs ur bruk.

– Vår roll därefter var att hjälpa våra klienter att hitta en ny tillvaro, något vi gjorde gratis. Vi åtog oss att hjälpa våra klienter igång, något vi tyckte att vi var skyldiga dem, men vi har inget som helst åtagande gällande det nya systemet.

I stämningsansökan kräver Renil Delphi på ersättning för två personers – Nils Revviks och hans kollega på Renil – under hösten 2008 nedlagda tid, sammanlagt 1200 timmar ā .1250 kronor inklusive moms.

Renil anser sig ha lagt ned en massa obetald tid, tid de investerade eftersom de trodde att det skulle leda till intäkter...
– Det är ju så när man har en produkt som man vill sälja och inte blir klar i tid, jag menar, då är det svårt att få kunder. Vi har aldrig haft ett åtagande att leverera kunder till dem; vi ställde oss till förfogande för att rekommendera Renil till våra klienter om de kunde nå samma funktionalitet med sin produkt som vår produkt tidigare hade hållit.

Att Delphi idag saknar ett avtalshanteringssystem gör att man ger klienter med önskemål om sådant råd om vilken leverantör de kan anlita.

– Logitall är den aktör vi känner till idag, men vi ger våra klienter de bästa råd vi kan. Vi har ingen skyldighet att tillse att IT-bolag [som Renil; Realtid.se:s anm] får kunder. Vår lojalitet finns enbart gentemot våra klienter: vi ger dem råd, men de fattar besluten.

Efter en stunds samtal om Renils besvikelse och Odenbros förklaring att Delphi blott var en länk mellan sina tidigare kunder och någon som kunde förse dem med avtalshanteringssystem frågar Realtid.se hur det gick till när Logitall kom in i bilden i stället för Renil.

Började du samarbeta med Logitall samtidigt som samarbetet med Renil pågick?
– Nej, jag sitter i styrelsen där, men fick klart för mig att de hade en sådan produkt ungefär samtidigt som jag fick klart för mig att Renil inte skulle kunna leverera.

Jaha, du sitter i styrelsen. Hur kommer det sig?
– Jag sitter i många styrelser, som du vet. (Realtid.se har tidigare rapporterat om NGM-listade bolaget Benchmark Oils stormiga bolagsstämma. Odenbro är styrelseordförande där.)

Äger du något av Logitall?
– Ja, en liten del, det gör jag i nästan alla bolag jag sitter i styrelsen för.

Hur stor del av Logitall Odenbro äger vill han inte berätta, men han säger att vd:n är huvudägare. Enligt Logitalls hemsida är Odenbros befattning i styrelsen ordförande.

I Renils stämningsansökan nämns, trots att den är elva sidor lång, inget om att det bolag som delvis ägs av den stämda personen tog över det abrupt avbrutna samarbetet.

Realtid.se ringer Nils Revvik och frågar varför så är fallet. Det visar sig att han inte fått reda på vem Odenbro tipsade kunderna om.

Revvik är i möte när Realtid.se ringer, men reagerar ändå kraftigt på uppgiften om Logitalls roll:

– Herregud! Vilken jävla skitstövel!
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons: