Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Annons:

Malcolm_KOMMENTERAR_473.jpg

”Pensionärer, sluta gnäll!”

Realtid.se:s Malcolm Svensson tycker att politiker ska sluta fjäska för dagens pensionärer.

Svensson_Rothmaier2_OB_200.jpg
Realtid.se:s Malcolm Svensson Rothmaier kommenterar pensionsystemet och pensionärernas påtryckningar på politikerna.
Foto: Olle Blomkvist
I torsdags i förra veckan, den 29 juli, meddelade Pensionsmyndigheten att pensionen sänks med 4,3 procent under 2011. För en pensionär med 12.000 kronor i månaden innebär detta cirka 500 kronor mindre i månaden.

Förvisso är det en av samhällets svagaste grupper som drabbas, men att pensionerna sänks är inte oväntat med tanke på den allvarliga ekonomiska krisen som världen genomlidit under de senaste åren. En kris som för Sverige har inneburit högre arbetslöshet och därmed minskade skatteintäkter. Dessutom har värdet på flertalet finansiella tillgångar, såsom aktier, minskat i värde.

Till följd av minskade inkomster från arbetsgivaravgifter skulle pensionssystemet gå med underskott om förutan sänkta pensioner. För att förhindra underskott slår den så kallade bromsen in. Ett annat sätt att se på saken är att pensionärer på detta sätt får ta en del av den ekonomiska smällen som krisen innebär för Sverige.

Ekonomi handlar om att fördela knappa resurser. För att bibehålla pensionsnivåerna och hade underskotten behövts täckas med statliga medel. Dessa hade behövts ta från andra delar av samhället, exempelvis från skola och sjukvård. Nuvarande pensionsystem är dock inte utformat på sådant sätt. Alltjämt kommer beskedet om lägre pensioner, ur ett politiskt perspektiv, i ett mycket kritiskt läge bara några månader inför valet.

Intresseorganisationer för pensionärer har redan sedan tidigare skrikit om nuvarande ogynnsamma skattesystem, som enligt dem straffar pensionärer eftersom de inte tillåts göra jobbskatteavdrag. Fastän dagens pensionärer har byggt upp samhället får de nu inte något tillbaka, utan ses (enligt dem själva) snarare som paria.

Eftersom pensionärerna utgör en högst betydande del av väljarna kan ett parti som vill vinna ett val inte negligera dessa rop. Framför allt inte den nuvarande alliansregeringen som redan ligger dåligt till hos pensionärerna efter att ha infört jobbskatteavdraget. Det går därför inte att lasta den nuvarande finansministern, Anders Borg (M), som i torsdags var ute och än en gång lovade att pensionärer ska prioriteras vid kommande budgetåtgärder.

Däremot är det inte så synd om dagens pensionärer som de vill göra gällande. Så gott som samtliga över 70 år (undantaget dem som är födda sent 1939 samt dem som inte bodde här för 53 år sedan) var 1957 med och röstade fram ATP-systemet. Opinionen valde alltså ett system där pensionerna bekostas av skattebetalare före ett system där skattebetalare, via skattesedeln, sparar ihop till sin egen pension.

ATP-systemet har varit utmärkt för dem som valde det. De utlovades en hög pension utan att behöva betala särskilt mycket för det. 50-talets politiker gjorde sig populära kortsiktigt genom att införa ett system som långsiktigt garanterat skulle leda till stora bekymmer.

Det är först under de senaste åren som dessa bekymmer realiserats till följd av västvärldens demografiska transititon. Allt färre arbetande behöver nu försörja allt fler äldre.

Naturligtvis kunde inte dagens pensionärer, när de röstade 1957, inse alla medicinska framsteg som skulle göras fram till år 2000. Alltjämt kunde de ha räknat med att den summa de betalde inte skulle räcka till deras egen pension.

Ett pensionssystem där man sparar till sin egen pension är inte heller det fläckfritt. På aggregerad nivå är det omöjligt att förutspå medellivslängden om 20, 30, 40 år. På enskild nivå är det än svårare att förutspå livslängd.

Eftersom Sveriges ekonomi gick väldigt starkt under decennierna efter andra världskrigets slut, tack vare att vi sluppit krigen, kunde vi istället kunde exportera nödvändiga varor till andra länder som behövde byggas upp igen efter kriget. Arbetslösheten var därför låg under denna period.

Om något borde dessa extraordinära tider utnyttjats för att spara kapital inför framtiden. Istället valde de som då var röstberättigade att skjuta problemen på framtiden.

Att ha ett pensionssystem där de yngre försörjer de äldre förutsätter att demografin inte förändras så att andelen pensionärer ökar i förhållande till förvärvsarbetere. Med andra ord en form av pyramidspel där det förutsätts att basen alltid expanderar. När toppen istället expanderar medan basen kontraherar skapas naturligtvis stora svårigheter.

I USA livstidsfängslades nyligen Bernhard Madoff för att ha drivit en fond på pyramidspelsliknande sätt. Han lovade enorm avkastning och utnyttjade nyinsättares kapital för att betala dem som ville ha ut sina pengar. Om man tänker efter, i stort sett samma upplägg som svenska pensionssystemet.

Fastän dagens svenska pensionärer röstat igenom ett pyramidspelsliknande upplägg som medfört att de får hög pension utan att behöva ha betalat det, anser de att de är berättigade ännu mer.

Som om inte det var nog har dagens pensionärer aldrig behövt bekymra sig för jobb, oavsett utbildningsnivå. I dagens samhälle är det dock svårt att få jobb även med erhållen magisterexamen. Globaliseringen har fört med sig en mycket tuffare miljö och utöver utbildning ställs det även krav på social förmåga, med mera.

Tre till fem års utbildning medför även en studieskuld på 100 000-tals kronor. Vi som nu kommer ut i yrkeslivet har alltså inte samma gräddfil som dagens pensionärer hade det.

Ändå tvingas vi betala för en större del av våra egna samt även nuvarande pensionärers pensioner. Vi kommer inte heller kunna räkna med samma procentsats av lönen i pension som nuvarande pensionärer.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Med andra ord ska dagens pensionärer inte gnälla på att de har det dåligt. Då har vi ändå inte berört det faktum att dagens pensionärer kunnat göra sig en förmögenhet på bostäder/fastigheter i och med att socialdemokraternas mål om full sysselsättning för några decennier ständigt medförde en högre inflation än förväntat. Detta åt i sin tur upp skulderna på lånen och fick bopriserna att rusa i taket.

Vi som idag köper hus och lägenheter kommer antagligen inte att ha lika lätt som dagens pensionärer att bli miljonärer på detta. Att politiker fjäskar för dagens pensionärer är moraliskt förkastligt. Visst finns det utsatta pensionärer som drabbas av att pensionerna nu sänks. Men de var själva med och röstade fram ATP-systemet. Vi som är arbetsföra i dag har därmed ingen skyldighet att tacka 20- och 30-talister med ytterligare skattemedel.

Malcolm Svensson Rothmaier
08- 545 871 34
malcolm.svensson.rothmaier@realtid.se
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:


Annons:


Annons: