Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Realtid.se Börs

Annons:

”VI ÄR EN LEAN, MEAN FIGHTING MACHINE”

Pricer-vd räknar med skördetid kommande åren

Även om det finns orosmoln som förlängd global lågkonjunktur och uppskjutna investeringsbeslut, ser Pricers vd Charles Jackson med stor optimism på marknaden för elektroniska prisetiketter i mataffärer över hela världen.

pricer473inne.jpg
En elektronisk prisetikett från Pricer.
Foto: Pricer
charlesjackson200.jpg
Pricers vd Charles Jackson. Han är från Kanada men bor nu i Sverige.
Foto: Pricer
Så har det gått
Pricer kom under måndagen med resultatrapport för fjärde kvartalet 2009.

Rapporten visade i och för sig att intäkterna föll från 148 miljoner kronor fjärde kvartalet 2008 till 114 miljoner fjärde kvartalet 2009, och en orderingång som sjönk från 99 miljoner kronor fjärde kvartalet 2008 till 94 miljoner kronor fjärde kvartalet 2009.

Men bolaget lyckades hålla näsan över vattenytan och visade ett resultat efter skatt på 19 miljoner kronor fjärde kvartalet 2009, även om det var klart lägre än 76 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2008.

Nu har bolaget 100 miljoner kronor i kassan, och hoppas på förbättrad efterfrågan från kunderna 2010.

På börsen är Pricer värt 500-600 miljoner kronor enligt Avanza, vid en börskurs på 50-60 öre.

Efter att ha varit uppe kring 1,30 kronor vid årsskiftet 2005/2006, har aktien till stor del gått kräftgång på börsen med bottennivåer på 30-40 öre varifrån den återhämtat sig till nuvarande nivå.
Realtid.se får tag på Jackson via telefon.

Vad är det viktigaste som du ser det i er nya resultatrapport för fjärde kvartalet 2009?
– Som man kan se hade vi sjunkande volymer under 2009.

– Trenden är rätt utspridd på marknader runt om i världen.

– Men som vi ser det är det en mycket stor potential i ESL-branschen [ESL=”Electronic Shelf Labels”; elektroniska prisetiketter].

– Många nya detaljhandelskedjor tillkommer som ESL-kunder, och i en del länder som Frankrike har det här blivit en mogen marknad.

Pricer har fokuserat på att ingå avtal om att sälja ESL-system till de stora kedjorna (”tier 1-kedjorna”), som utvärderar systemen och sedan installerar dem.

– Det har vi gjort under år 2009, även om det skett med en viss långsamhet hos våra befintliga skäl av uppenbarliga skäl [finanskrisen].

– Kunderna har varit försiktiga, men många tar även hänsyn till den ökade produktivitet och möjligheter med prissättningen de kan uppnå med ESL-system i dessa konkurrensutsatta tider.

– Så ett flertal kunder har valt att införa ESL-system även under 2009.

– Mexiko och Sydafrika var två marknader där det rörde på sig i fjol, även om det inte var tillräckligt för att vi totalt sett skulle öka våra volymer.

– I kombination med fortsatt intresse i Frankrike, och i Japan även om det var svagare där, så var det tillräckligt för att vi skulle visa vinst under 2009.

– Så det är det här som är Pricer nuförtiden: Vi har klarat av att visa vinst två år i rad, vi har 100 miljoner kronor i kassan, och år 2010 har börjat bra.

För alla företag som försöker sälja till detaljhandeln, så handlar det enligt Jackson även för Pricer om att försöka sälja till de största detaljhandelskedjorna.

– Det är dem vi kallar ”tier 1-kedjorna” såsom franska Carrefour och Metro som alla vet vilka det är.

– Under 2009 var det fem nya tier 1-kedjor som gjorde ESL-beställningar och vi vann dem alla, säger Jackson.

– Nu räknar vi med att 2010 blir ett bättre år än 2009.

Helåret 2008 hade Pricer intäkter på över 400 miljoner kronor, och helåret 2009 sjönk det till över 300 miljoner.

Vilken intäktsnivå tror du att ni kan uppnå på sikt per år? Om säg 5-10 år?
– Det har vi inte sagt, men vi förbereder oss för att bli ett riktigt stort företag på sikt.

Jackson pekar på två aspekter.

– Dels är marknadspotentialen enorm när det gäller nya ESL-kunder som inte har haft ESL tidigare.

– Den andra delen är ersättningsorder eller ”uppgraderingsorder” som vi kallar det från befintliga ESL-kunder, vilket kanske kan förbättra orderingången ytterligare.

– Det blir en ”multiplikativ” effekt för den framtida tillväxten som är rätt intressant.

Jackson anser att ESL-system i dagsläget bevisats ha en produktnytta som håller.

– ESL-systemen bidrar till att ESL-kunderna [detaljhandelskedjorna] kan tjäna mer pengar.

– Systemen ger faktiskt ett viktigt bidrag till ESL-kundernas vinster och produktivitet.

– De senaste åren har vi sett att ESL kommer att vara en del av detaljhandelns framtid, och Pricer är störst i världen på ESL.

Det som hände under 2009 var enligt Jackson att stora kunder blev försiktigare i de rådande tiderna, och sköt upp en del investeringar.

Det var stora livsmedelskedjor som Carrefour, Metro och Casino.

– Det är några av de stora ESL-kunderna som sköt upp sina investeringar till år 2010.

– Nu räknar vi med en förbättrad orderingång.

Det ska enligt Jackson både komma från nya marknader och uppgraderingsorder från några av de största ESL-kunderna.

– Vi bedömer att de närmaste 2-3 åren kommer att bli mycket starkare.

Totalt har Pricer ett 60-tal personer anställda.

– Vi är ett fantastiskt företag. Inom vår organisation har vi all kompetens om ESL-systemen, arkitekturen för dem, elektroniken, försäljning och produktutveckling.

Sedan anlitar Pricer underleverantörer för själva tillverkningen.

– På engelska brukar man kalla det för att vi är en ”lean, mean fighting machine”.

Pricers huvudkontor ligger i Sverige med funktioner för innovationer, forskning/utveckling och produktutveckling.

– Sverige är den naturliga platsen för oss med forskning och utveckling samt finans.

Sedan har Pricer sitt internationella försäljningskontor i Paris.

– Det är från Paris som vi når ut till världsmarknaden.

Sedan har Pricer ett antal småkontor med 1-2 anställda per kontor i ett antal länder.

– Det är exempelvis i USA och även i Spanien där vi har en person.

Vad har ni lagt upp för försäljningsstrategi inför 2010? Har ni en lista med potentiella kunder som ni ska bearbeta?
– Våra kunder har vanligtvis redan gjort investeringsbeslut.

– Nu handlar det om att föra en dialog med dem om att införa ESL-systemen, tidplaner för när det ska ske, och utbildning.

– Det är en naturlig utveckling av en kontinuerlig dialog inklusive support.

Totalt finns Pricer i nuläget representerat i över 40 länder, och har ingått avtal med minst 20 viktiga distributörer av Pricers ESL-system.

Det är företag som IBM och Toshiba som är sådana distributörer.

– De är stora återförsäljare av våra ESL-system, och svarar även för support.

Totalt sett finns Pricers ESL-system i dagsläget installerade i över 5.300 affärer.

– Det innebär att vi är marknadsledande.

Enligt Jackson ligger Pricers marknadsandel kring 60 procent av det totala antalet installerade ESL-system i världen.

Men ändå är det fortfarande relativt sett väldigt få livsmedelsaffärer som har installerat ESL.

– Marknaden för hyllkants-kommunikation, för elektroniska priser på hyllkanten, är i princip outtömd, säger Jackson.

Han bedömer att det finns åtminstone 500.000 större livsmedelsaffärer i världen. Det finns fler sådana affärer, men det är vad Pricer definierar som ”sin” totalmarknad.

– Och bara kring 1 procent av dem har ESL.

Men av den procent som har ESL, har Pricer i alla fall 60 procents marknadsandel.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:


Vilka är era konkurrenter?
– Det finns ett franskt företag, ett italienskt, flera japanska företag och en del amerikanska.

– Men inget av dem har egentligen fått något ”fotfäste” förutom i Frankrike.

Frankrike är enligt Jackson en mycket viktig marknad för ESL-system.

Är det er viktigaste marknad?
– Frankrike och Japan är det.

– Där är detaljhandelskedjorna mycket mottagliga när det gäller IT-system och support.

Analyser har gjorts av ESL-marknadens förväntade framtida utveckling av exempelvis amerikanska analysföretaget Gartner.

– Sådana analyser visar en allt brantare kurva för ESL-marknaden i takt med att de ledande detaljhandelskedjorna anammar ESL-systemen.

De flesta länder har en eller två riktigt stora livsmedelskedjor.

– Det är de som sätter an tonen och fastställer reglerna och standarden i sin bransch i landet.

I Sverige är det Coop och Ica enligt Jackson, i Danmark är det Danske och i Frankrike är det Carrefour och Casino.

– Som regel är det först någon sådan kund som börjar med ESL, och sedan har det en sådan effekt att det ”rinner ned” rätt snabbt [så att även övriga livsmedelskedjor i branschen börjar använda ESL].

– Utmaningen är att komma igång i ett land med en första storkund som börjar med ESL.

– Det kan vi se över hela världen.

– När den marknadsledande livsmedelskedjan i Sydafrika började med ESL, så följer resten efter.

– Visst går det i olika takt i olika länder, men det vi ser är att de flesta länder nu är i någon typ av fas där ESL börjar användas.

– Nu har många ESL-kunder varit långsamma och försiktiga med IT-investeringar generellt, men vi ser inga skäl till att det inte kommer att förändras snart för ESL-system.

– Först är ESL-kunderna långsamma och försiktiga, men sedan då det börjar ta fart följer övriga livsmedelskedjor i landet efter.

– Så var det i Japan och Frankrike, där ett flertal livsmedelskedjor nu börjat med ESL.

– Tidigare kunde vi säga att det inte längre är någon tvekan om ESL-systemens existensberättigande, utan att ha särskilt mycket belägg för det.

– Men nu vet vi att kedjor som Metro, Carrefour, Casino och Ito-Yokado som alla är stora företag, har börjat använda ESL.

– De skulle inte fatta sådana beslut utan att ha utvärderat det noggrannt först.

– Så det är inte längre vi på Pricer som försöker övertala kunderna att börja med ESL.

Jackson själv har nu varit vd för Pricer i tre års tid.

Han kommer från början från Kanada, men anställdes som försäljningschef redan år 2002 på Pricer som han tyckte verkade vara ett intressant, svenskt företag.

– Vi fokuserar på att leverera de mest kostnadseffektiva produkterna [billigaste ESL-systemen].

– Det är vårt mål nummer ett gentemot livsmedelskedjorna, eftersom de kräver kostnadseffektivitet.

– Och nu lägger vi till kunder i fler och fler länder till vår kundstock.

– Vi har vunnit varje viktig ESL-order i världen under 2009, vilket gör att vi räknar med att folk kommer att se framöver att det går bra för Pricer.

Det är svensk-italienska affärsmannen Salvatore Grimaldi som är största aktieägare i Pricer.

Han har en ägarandel på strax över 10 procent.

Grimaldi har tidigare varit styrelseordförande i Pricer.

– Det var under den tiden då Pricer försökte sätta upp rätt mål och hitta tillväxt.

– Han betonade mycket att vi måste vara inriktade på kvalitet, och fokusera på våra produkter.

Vilka är de största hoten mot Pricer?
– Hot finns det alltid.

– Ett hot är om världsekonomin inte utvecklas så bra som vi tror.

– Våra kunder är alltid försiktiga, men en sämre världsekonomi skulle göra att våra kunder skjuter upp sina planerade investeringar.

– Den glada nyheten är dock att vi i dagsläget inte är beroende av en eller två stora livsmedelskedjor.

– Och då ska man känna till att de livsmedelskedjor vi har som kunder, är enorma.

– Carrefour är den femte största arbetsgivaren i hela världen.

– Det är en ”monster-detaljhandelskedja”!

– Men eftersom vi på ett eller annat sätt har installerat ESL-system hos cirka 300 kedjor i 40 länder, så är vi mer immuna för om en av de stora kedjorna skulle få en ”förkylning”.

– Om hela världen sedan börjar lida stort i en ekonomisk depression, så är det förstås en riskfaktor för oss som för många andra företag.

Livsmedelskedjor är väl en mindre konjunkturkänslig kundgrupp?
– Det är också en glad nyhet för oss.

– Och våra kunder upphör inte med att införa ESL-system, även om de har saktat ner takten och skjutit upp investeringar till år 2010.

– Nya livsmedelskedjor tillkommer som kunder till oss, som ett led i sin konkurrensstrategi.

– Hur bråttom de har beror på hur de klarar sig i sin bransch.

– Om man inte är störst i sin bransch, måste man förbättra sig med system och support för sin verksamhet.

– Det kan vi hjälpa till med.

Jackson pekar på att det finns flera olika effekter.

– Livsmedelskedjornas kunder går mer och mer efter priser, och blir mindre lojala mot varumärken.

– Denna brist på varumärkeslojalitet och förändrade lojalitet, innebär att priserna blir ett av livsmedelskedjornas viktiga verktyg.

– Då behöver de system som tillåter dem att ändra på sina priser för att de ska vara konkurrenskraftiga.

– De måste kunna reagera på sin konkurrensmiljö.

– Det är viktigt.

Äger du själv några aktier i Pricer?
– Jag har optioner.

Det är optioner som Jackson får som en del av sin vd-lön.

Optionerna ger honom rätt att köpa Pricer-aktier för vissa fastställda priser.

Äger du därutöver aktier i Pricer som du har köpt själv?
– Det är en mycket bra fråga.

Några sådana aktier har inte Jackson.

– Men jag har lagt ned mycket svett och tårar under mina sju år i Pricer.

– Det är mycket som jag har satsat ändå.

Optioner delas ut till hela Pricers personal varje år.

De optioner som de anställda har i dagsläget, ger rätt att köpa Pricer-aktier för kursnivåer på 55-72 öre [lösenkurserna], medan kursen slutade måndagen på 55 öre.

Vad anser du om värdet på Pricer vid en kursnivå på 55 öre per aktie?
– Jag tror att Pricer har en historisk skugga över sig.

– Aktieinvesterare tvekar fortfarande om ESL-branschen är den tillväxtmarknad den beskrivs som.

Ett skäl är enligt Jackson att ESL aldrig har slagit igenom hos de svenska livsmedelskedjorna.

– Vi är världsledande på ESL som har anammats i länder som Sydafrika, Frankrike, Mexiko och Japan.

– Men i Sverige har ESL inte införts på riktigt i någon form i Sverige.

Varför inte?
– Det finns flera skäl. Investeringsmöjligheterna, IT-utvecklingen, och konkurrenssituationen mellan livsmedelskedjor är inte densamma.

– Livsmedelskedjorna ägnar sig inte lika mycket åt priskrig i Sverige.

– Därför har ESL inte blivit brett infört i Sverige.

– En stor del av förklaringen är nog en brist på förståelse.

Jackson betonar även att aktieinvesterare har tagit fasta på att Pricer som startades 1994 nu har funnits i ganska många år, men började gå med vinst först år 2008.

– Historiken med den tröga resultatutvecklingen tar ett tag för aktieinvesterarna att glömma.

– Men 2009 blev det andra året som vi går med vinst.

Ännu så länge finns det inte en enda aktieanalytiker bland banker och aktiemäklarfirmor, som ”bevakar” och skriver analyser om Pricer.

– Men vi tror att i takt med att vi offentliggör nya order och vinner de största livsmedelskedjorna som ESL-kunder, då kommer även aktiemarknaden att förstå vad det innebär.

– Då kommer vi att vinna spelet.

– Det är det avgörande.

– Det är de största livsmedelskedjorna som bestämmer vilka ESL-leverantörer som vinner på ESL-marknaden.

– Och i takt med att vi offentliggör nya ordrar, så lär det även synas på vår aktiekurs då aktieinvesterarnas förståelse ökar.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:


Annons:


Annons: