Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Annons:

Ökad vinst
för Sandvik

En positiv delårsrapport räckte inte för att lyfta Sandvik-aktien. Bolagsledningen är dock nöjd och ser fortsatt ljust på framtiden.

Trots en bra delårsrapport backade Sandvik-aktien på börsen. Förklaringen var att aktiemarknaden haft för höga förväntningar på vinsten som landade på 1,9 miljarder kronor efter finansnetto för första kvartalet. Motsvarande period i fjol var vinsten 1,5 miljarder.

Sandvikledningen var dock nöjd med utfallet och betecknade rapporten som ”stark”.

– Rörelseresultatet var över två miljarder för andra kvartalet i rad. Det är en stark rapport och vi är nöjda med utvecklingen hittills i år, säger informationschefen Heléne Gunnarson till TT.

Sandviks försäljning ökade med 14 procent till 14,2 miljarder kronor medan orderingången steg med 14 procent till 15,6 miljarder kronor. Bolaget lämnar ingen prognos för utvecklingen resten av året.

– Man kan se på orderingången i stället, det ger en hyfsad vägledning att titta på första kvartalet, säger Gunnarson.

Orderingången har ökat för samtliga affärsområden och Gunnarson påpekar att den organiska tillväxten varit tvåsiffrig fem kvartal i rad.

– Det är resultatet av ett positivt affärsklimat och vår förmåga att ta marknadsandelar, säger hon.

Orderingången inom affärsområdet Mining and Construction ökade med 24 procent under kvartalet vilket bland annat förklaras med höga metallpriser, hög efterfrågan på metaller och mineraler samt att många bolag investerar för att öka produktionen.

På de olika geografiska marknaderna var orderingången svagt positiv i Europa, men de regionala skillnaderna var stora.

Utvecklingen i Tyskland och Östeuropa var fortsatt positiv medan aktiviteten var lägre i södra Europa. I Asien och Australien var orderingången hög och utvecklingen var fortsatt ”mycket god” i Kina, Indien och övriga delar av Sydostasien. Efterfrågan minskade däremot i Afrika och Mellanöstern. I Nafta - USA, Kanada och Mexiko - var affärsklimatet fortsatt starkt.

– Sandvik växer överallt utom i Afrika. Vi ser fortsatt kraftig tillväxt framför allt i tillväxtområden, säger informationschefen.

Sandvik har ökat antalet anställda med ungefär 300 personer under perioden till omkring 38.800, dessa har främst anställts inom marknadsorganisationen. Under kvartalet steg vinstmarginalen till 14,4 procent från 13,1 procent.

Resultatförbättringen var hänförbar till högre försäljningsvolymer och priser, högre kapacitetsutnyttjande och effekter av genomförda rationaliseringar.

TT
 Tillbaka
Skriv ut artikeln Kommentera artikeln Tipsa om artikeln


Annons:


Annons:


Annons: